Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Význam účtů, jejich členění, otvírání a uzavírání účtů

Při činnosti podniku vzniká mnoho účetních operací è stále měnit a sestavovat novou rozvahu by znamenalo mnoho práce. Rozvahu rozepisujeme do samostatných položek – účtů a změny zachycujeme na nich. Účet (konto) je základním prvkem účetnictví.

Forma účtu může být různá – různé tabulky a pro srozumitelnost a přehlednost používáme k znázornění tzv. T formy. Označení jednotlivých stran může být různé:

Název účtu

MD (NA VRUB, debet)                 /// DAL (VE PROSPĚCH, kredit)

 

Rozlišujeme účty, které vzniknou rozpisem položek rozvahy jako:  

             ROZVAHOVÉ ÚČTY A K T I V N Í

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

             ROZVAHOVÉ ÚČTY P A S I V N Í

Dále pak účty kalkulační.

 

Druhy účtů z hlediska podrobností:

            Syntetické zachycují souhrnné účetní operace (v peněžní jednotce)

            Analytické zachycují podrobně účetní operace (v peněžní i naturální jednotce)

 

Účetní zápis můžeme mít

Ø   jednoduchý – pak používáme dva příslušné účty nebo

Ø  složený – pak používáme k jednomu zápisu tři a více účtů

 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!