Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Základy daňové evidence pro osoby samostatně výdělečně činné

Daňová evidence je forma účtování, kterou využívají ty fyzické osoby, které nedosáhly v předchozím kalendářním roce obratu alespoň 25 milionů Kč. Jakmile obrat tuto částku přesáhne, musí účtovat podvojně. Daňová evidence se dříve označovala jako jednoduché účetnictví.

Osoby, které mohou vést daňovou evidenci:

  • mají obrat nižší než 25 mil. Kč
  • nejsou účastníky sdružení
  • nejsou zapsány v obchodním rejstříku

Využití daňové evidence v praxi

Daňová evidence se využívá pro zjištění základu daně z příjmů. Běžné vedení účetnictví je mnohdy velmi složité a pro mnoho podnikatelských subjektů také zbytečné. Někteří sami nezvládají ani onu daňovou evidenci a musí ji proto svěřit do rukou účetní nebo specializované firmě. Na druhou stranu mají poté jistotu, že veškerá dokumentace, daňové přiznání apod. je správně. Daňovou evidenci tak může využívat každý, i ten, který si nakonec uplatní v přiznání výdajové paušály. Snadno tak zjistí, co je pro něj výhodnější.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

Jak se vede daňová evidence

Vedení evidence není vůbec složité. Pracuje s tak zvaným hospodářským rokem. Ten je většinou shodný s rokem kalendářním. Vše potřebné najdete v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jestliže jste z hlavního města, můžete zde využít specializovaného účetního poradce. Po vedení účetnictví Praha se obvykle stačí zeptat svých známých nebo hledat na internetu.

Z čeho se daňová evidence skládá

Daňovou evidenci tvoří dvě základní částí. První z nich je evidence příjmů a výdajů, do které se řadí všechny hotovostní i bezhotovostní příjmy. Do evidence majetku a závazků patří pohledávky, závazky i výsledky inventury. Obě evidence je potřeba vést důsledně a veškeré doklady si archivovat. A to po dobu několika let, kdy je možná kontrola od finančního úřadu.

 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!