Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Závazky - jakou plní funkci, jaké rozlišujeme

 Se závazky se dnes setkává každý podnikatel. Je potřeba je evidovat nejen v rámci účetnictví, ale i v daňové evidenci. Obecně by každý podnikatelský subjekt měl mít přehled o jejich výši. Závazky totiž představují jeho dluhy - ke státu, k obchodním partnerům, zaměstnancům nebo bankám. Vypovídají o likviditě byznysu.

Závazky k obchodním partnerům

Závazky jsou charakteristické tím, že se vždy jedná o povinnost něco zaplatit, dát, udělat, strpět nebo vykonat. Závazek je pravým opakem pohledávky. Se závazkem stojíme na druhé straně smluvního vztahu. V literatuře a běžné mluvě je závazek často označován jako obligace. Od našich dodavatelů odebíráme výrobky, zboží, služby apod. Oplátkou za to jim musíme poskytnout úhradu nebo nějakou protislužbu. Ve vedení účetnictví závazky vystupují na straně pasiv. Ty k obchodním partnerům jsou většinou krátkodobé. Když přecházejí do dlouhodobého horizontu, mnohdy je provázejí různé pokuty a penále.

Závazky k zaměstnancům

Jestliže máte vlastní zaměstnance, musíte jim vyplácet mzdy či platy. Kromě běžného pracovního poměru se zde můžeme setkat také s pracovními dohodami. Je zde stanovena zákonná lhůta pro vyplacení této odměny. Dodržení lhůty ke vztahu k zaměstnanci je mnohdy důležitější než dodržení termínu splatnosti u daňového dokladu. Specialista na vedení účetnictví však dokáže včas uvolnit finanční prostředky a nedostat tak vaše zaměstnance do existenčních problémů.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

Závazky ke státu

Pro každého podnikatele je nepříjemnou povinností odvod povinných plateb na sociální a zdravotní pojištění či platba daní - daně z přidané hodnoty, z příjmů fyzických osob či silniční daně. Bohužel se však musí platit. I když nevyužíváte služeb účetní, je lepší je kontaktovat při podání daňového přiznání. U vedení účetnictví Praha (služby v hlavním městě) vždy dostanete perfektní servis.

Závazky vůči bankám

Poledním typem jsou závazky vůči bankovním institucím. Z časového hlediska je dělíme na krátkodobé a dlouhodobé. Patří sem různé podnikatelské úvěry.

 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!