Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Cestovní náhrady - výdaje na auto a stravné

Cestovní náhrady zahrnují výdaje na automobil a stravné. Výdaje na auto se dají uplatnit i paušální cestou, což je mnohdy snadnější, rychlejší a výhodnější. Na začátku článku se zaměříme na výdaje spojené s automobilem, který využíváte ke své podnikatelské činnosti. Na konci si budete moci přečíst několik informací o stravném.

Stanovení výdajů na automobil 

Výdaje na automobil je možné stanovit několika způsoby. První cestou jsou skutečně zaplacené výdaje, které zjistíte dle archivovaných dokladů. Druhým způsobem je použití paušálu dle ujetých kilometrů. Třetí způsob představuje paušál bez ohledu na ujeté kilometry. 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Pokud své výdaje evidujete a chcete je uplatnit ve skutečné výši, je nutné zahrnout automobil do majetku OSVČ nebo společnosti. Do výdajů si pak můžete odvést odpisy, výdaje za pohonné hmoty, opravy nebo například pojištění. Pokud vůz zároveň využíváte pro svou osobní potřebu, je nutné výdaje upravit. 

Paušál dle počtu ujetých kilometrů se běžně uplatňuje u aut, která se nenacházejí v obchodním majetku OSVČ nebo firmy. Uplatňuje se zde tak zvaná základní náhrada, jejíž sazba za 1 km jízdy je stanovena vždy pro konkrétní rok. Dále se pracuje i s náhradou za pohonné hmoty. Ve třetím případě je stanovena paušální částka 5000 Kč měsíčně na jeden automobil. Pokud auto využíváte i k soukromým účelům, tak 4000 Kč. Tento paušál není možné uplatnit na více než 3 vozidla.

Stravné OSVČ 

Samotnou kapitolu představuje stravné OSVČ. Jedná se o daňově uznatelný výdaj, který vám vznikne na pracovní cestě delší než 12 hodin. Výdaje jsou stanoveny tabulkově, vždy pro každý konkrétní rok. Rozlišují se tuzemské a zahraniční stravné. Stravné se řídí vyhláškami a v případě zaměstnanců také zákoníkem práce.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!