Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Dary a sponzoring - jaké to má výhody?

Pokud se rozhodnete darovat dar či sponzovat nějakou firmu, akci nebo projekt, odrazí se vám tato činnost pozitivně ve výši daně z příjmů. Obecně se rozlišují sponzorské dary, dary školským a zdravotnickým zařízením, invalidním důchodcům a zdravotně postiženým osobám či dárcovství krve.

Výše daru a sponzoring 

Nejčastějším typem daru je sponzorský dar. Protože tento dar většinou nesouvisí s naší podnikatelskou činností, nemůžeme očekávat výměnou za něj například reklamu nebo jinou obdobnou protihodnotu. Pouze naše jméno bude uvedeno mezi sponzory. Příjemce daru má povinnost tento dar zdanit darovací daní. 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Pokud chcete dar využít ke snížení daně z příjmů, je nutné, aby jeho minimální hodnota byla alespoň 1000 Kč. V daňovém přiznání si pak můžete uplatnit nejvíce 10 % ze základu daně. Specialitou je pouze dárcovství krve, kde si za každý odběr můžete odečíst slevu 2000 Kč. Jedná se o dar na zdravotnické účely.

Druhy darů 

Dary jsou velmi specifickou oblastí. Aby jako dary mohly být vůbec uznány, musí zapadnout do předem vymezených skupin. Musíme je darovat osobám, které mají bydliště nebo své sídlo na území České republiky, některého státu Evropské unie, Norska nebo Islandu. Například školám můžeme darovat dar na pořízení materiálu, na opravy či modernizaci. Invalidnímu důchodci můžeme darovat dar na zdravotnické prostředky, které se nehradí zdravotními pojišťovnami a na různé rehabilitační pomůcky. 

Pokud si chceme dar uplatnit v daňovém přiznání, musíme k němu doložit doklad o zaplacení. Navíc si můžeme dar uplatnit pouze v tom roce, ve kterém byl poskytnut. Na finančním úřadě je dobré doložit ještě darovací smlouvu.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!