Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Zřizovací výdaje nejen v daňové evidenci

Možná si lámete hlavu nad tím, co s výdaji, které vám vzniknou před zahájením vaší podnikatelské činnosti. Definici a další informace o těchto výdajích najdete v § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zákon zde uvádí, že v částce výdajů by měly být zahrnuty veškeré výdaje poplatníka, které byly vynaloženy v souvislosti s dosažením příjmů. Tyto výdaje je nutné evidovat v účetnictví nebo v daňové evidenci.

Daňově uznatelné výdaje 

Abyste si mohli zřizovací výdaje uplatnit, musí být daňově uznatelné. Pokud využíváte výdajové paušály, zřizovací výdaje vůbec nemusíte řešit. Uplatnit si je totiž přirozeně nemůžete. Jinak tyto výdaje jako každé jiné snižují základ daně z příjmů.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Účtování zřizovacích výdajů 

Velmi důležitou otázkou také je, jak takové výdaje účtovat. Vždy si můžete uplatnit jen zřizovací výdaje, které vám vznikli v roce, ve kterém jste obdrželi živnostenské oprávnění. Starší výdaje si již tedy neuplatníte. Typickým výdajem je například poplatek za živnostenské oprávnění ve výši 1000 Kč. Ten si jednorázově zaúčtujete do svých nákladů. Všechny výdaje se účtují ke dni zahájení vaší podnikatelské činnosti.

Příklady zřizovacích výdajů 

Mezi další obvyklé zřizovací výdaje patří například výdaje na nákup surovin, materiálů a dalších zásob, výdaje spojené se získáním úvěru nebo nemovitosti. Součástí zřizovacích výdajů mohou být i výdaje za vybavení. Dlouhodobý majetek se do výdajů odvádí ve formě odpisů vždy ke konci roku, ten tedy řešit nemusíte. Drobný majetek s cenou nižší než 40 tisíc Kč se uplatňuje okamžitě. Pokud si tedy před svým podnikáním zakoupíte notebook, psací stůl nebo jiné vybavení, můžete ho zahrnout do zřizovacích výdajů.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!