Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Dotace pro fyzické i právnické osoby

O dotaci můžete požádat jako fyzická i právnická osoba. Dotace pro podnikatele se poskytují zejména z Evropské unie, která tak pomáhá financovat rozmanité druhy projektů. Kromě podnikatelů o dotace mohou žádat i fyzické osoby. Ty mohou čerpat jak z Evropské unie, tak i ze státního rozpočtu. Jelikož čerpání peněz není vůbec jednoduché, vyplatí se na tuto činnost najmout specialistu. Ať už jste OSVČ, máte společnost s ručením omezeným nebo akciovou společnost, můžete s žádostí o dotaci uspět.  

 

Způsoby financování fyzických a právnických osob  

Dotace pro fyzické a právnické osoby jsou velmi rozmanité. Nejběžnější je využití zdrojů z Evropské unie, které jsou aktuálně v platnosti pro období mezi roky 2014 až 2020. Evropská unie financuje celou škálu aktivit a pokud tedy máte fungující podnikat nebo se na trhu teprve snažíte prosadit se zajímavým nápadem, může vám s financováním vašich podnikatelských aktivit rozhodně pomoci.  

Druhou možností je požádat o dotaci ze státního rozpočtu. Zde fungují tzv. státní dotace a programy podpory, kde jsou peníze poskytovány nejen ze zdrojů České republiky. Peníze lze čerpat například na podporu regionálního rozvoje, na cestovní ruch, bydlení nebo zemědělství. Dotace pro podnikatele jsou preferovány zejména u malých  a středních podniků, které mohou mít v konkurenci velkých firem problém se prosadit.  

ČR rovněž aktivně podporuje investice, využívá služeb Českomoravské záruční a rozvojové banky nebo tzv. Public priveta partnership neboli poskytování služeb v rámci spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Dotace pro fyzické a právnické osoby jsou většinou poskytovány v procentuálním podílí. To znamená, že celý váš projekt vám dotace nezaplatí. To však nic nemění na tom, že výrazně pomůže s jeho financováním.  

Neváhejte a požádejte o výhodnou dotaci ještě dnes. Dotace pro průmyslové podniky, zemědělce nebo firmy z oblasti informačních technologií jsou dnes asi nejrozšířenější.    

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!