Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Zdroje financování z EU

Evropská unie přináší podnikatelským subjektům mnoho výhod. Tou první je volný pohyb zboží a druhou možnost dosáhnout na zajímavé podnikatelské dotace. Financování vašich projektů je díky Evropské unii mnohem jednodušší. Že nevíte, jak tyto dotace využívat? Pak se vám vyplatí obrátit se na specialisty, kteří vám pomohou s žádostí o dotaci a s jejím následným čerpáním. Nic z toho totiž není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát.  

 

Programovací období 2014 až 2020  

Aktuálně můžete využívat dotační tituly pro období mezi roky 2014 až 2020. To předchozí platilo od 2007 do 2013. Toto období přináší podnikatelským subjektům mnoho zajímavých novinek, které jistě rádi využijí. Proti minulému období došlo ke snížení počtu programů, vznikla koncepce Jednotného metodického prostředí nebo se rozšířil monitorovací systém. Mezi hlavní zdroje patří evropské strukturální a investiční fondy, například Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Národní program Phare 2003 i další.  

 

Konkrétní programy  

Pro podnikání je určitě dobré čerpat dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který ono podnikání nese i ve svém názvu. Jeho hlavním cílem je dosáhnout konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky, která vychází ze znalostí a inovací. Program se zaměřuje na zvýšení počtu konkurenceschopných firem, na rozvoj podnikání v oborech, kde chybí znalosti, na energeticky účinné hospodářství nebo na usnadnění rozvoje podnikání a přístupu k internetu.  

Mezi další vyhledávané programy patří například Výzkum, vývoj a vzdělávání, Zaměstnanost, Doprava, Životní prostředí, Praha - pól růstu ČR, Technická pomoc, Rybářství nebo Program rozvoje venkova.  

Jako zdroj financování z EU se označuje také Integrovaný regionální operační program. Vždy je potřeba čekat na výzvu a jakmile bude vypsána, můžete podat žádost o dotaci. Pak už stačí jen počkat, zda se vaše žádost obdržíte a vy dotaci za předem daných podmínek obdržíte.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!