Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Kontrola používání elektronické evidence tržeb a uložení pokut

Samozřejmě v praxi bude kontrolováno, zda je elektronická evidence tržeb využívána a s jakým úspěchem. Mnoho podnikatelů se proto bojí vysokých pokut, které se s EET často spojují. Rozhodně to ale není důvod k obavám, stejně jako případné kontroly. Je potřeba si uvědomit, že každý živnostník či obchodní společnost nebo jiný podnikatelský subjekt se mohou stát předmětem kontroly.   Běžně chodí kontroly z finančního úřadu, které kontrolují, zda správně odvádíte daně. Může přijít také kontrola ze živnostenského úřadu a ta zase řešit, jak máte označenou provozovnu.   Zatímco někteří podnikatelé se s kontrolami setkávají často (platí spíše o menších úřadech), jiní na kontrolu nenarazí vůbec za dobu své existence. Obzvlášť pokud podnikáte například v Praze, je zde šance kontroly minimální. Sídlí zde totiž mnoho firem a úředníci tedy jejich kontroly časově nezvládají.  

 

Uložení pokut  

Jak to bude v případě kontrol a možného uložení pokut u EET? O kontrolách podrobně hovoří návrh zákona o evidenci tržeb. Jedná se o čtvrtou část zákona, § 28. Je zde uvedeno, že se fyzická osoba dopouští přestupku, když úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb. Výši pokuty je možné uložit až do 500 000 Kč. Tomu se však stát brání a dodává, že ukládání pokut v této oblasti bude však nepovinné a tak zpočátku bude možné řešit celou situaci pouze napomenutím. Pokuta bude stanovena až za opakované způsobení přestupku.  

 

Správní delikty  

Zákon dále hovoří o správních deliktech, které představují závažné ztížení nebo zmaření evidence tržeb. Správní delikty se rovněž budou týkat situací, kdy podnikatel poruší povinnost zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě, vystavit účtenku svému zákazníkovi, umístit informační oznámení, zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem tak, aby nedošlo ke zneužití.   Správní delikty mají stanovenou pokutu do 50 000 nebo do 500 000 Kč. Projednává je finanční nebo celní úřad. Pokutu bude nutné uhradit do 30 dní. Promlčení je zde stanoveno na 3 roky od doby, kdy byl delikt spáchán.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!