Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Legislativa elektronické evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb musí být pevně zachycena v zákonech. Někde musí být definováno, co se pod ní rozumí, pro koho je povinné nebo jak bude probíhat, aby nedocházelo ke zbytečným nepřesnostem. V současné době je v jednání sněmovní tisk 513/0 a 514/0, které se této evidence týká. Hovoř se o něm také jako o návrhu zákona o evidenci tržeb. Protože se plánuje její zavedení až v roce 2016, platná legislativa jistě bude brzy vydána.  

 

Návrh zákona o elektronické evidenci tržeb  

V červnu 2015 je k dispozici zatím pouze sněmovní tisk, tedy návrh zákona. Nejedná se o příliš obsáhlý zákon. Spolu si jej ale projdeme, abyste věděli, co vše v zákoně přibližně nachází, tedy co v něm máte hledat. Část první se týká úvodních ustanovení. Definuje například předmět úpravy a výkon působnosti zákona. Druhá část se již zaměřuje blíže na evidenci tržeb. V jednotlivých paragrafech zde naleznete určení subjektu a předmětu evidence tržeb. Poplatníky tedy budou fyzické i právnické osoby a předmětem jejich tržby.  

 

Vymezení základních pojmů  

Dále je zde vymezena evidovaná tržba - co vše musí splňovat, aby ji bylo nutné evidovat, a to včetně formálních náležitostí pro tržbu. Najdete zde také informace o rozhodném příjmu, stornech a opravách, nepřímém zastoupení, pověření k evidování tržeb nebo o tržbách ve zjednodušeném režimu a o tržbách vyloučených zde evidence. Samozřejmě i zde jako všude jinde budou v platnosti nějaké výjimky. Zákon není ještě ve své finální podobě, takže se toho může ještě mnoho změnit. Zatím jsou zde poměrně podrobně vyjmenovány veškeré tržby, které jsou z evidence vyloučeny.   Zákon obsahuje také povinnosti poplatníka, včetně vymezení evidenčních povinností. Třetí část představuje informační povinnost poplatníka a správce daně. Týká se také ověřování účtenek u správce daně. Část čtvrtá návrhu zákona hovoří o pokutách a správních deliktech a je zde třeba zmíněno, že pokud může být v maximální výši 500 000 Kč. Další části se týkají opatření k vynucení nápravy, závazného posouzení a jsou zde také uvedena společná a závěrečná ustanovení.   Kromě samotného návrhu si můžete přečíst i důvodovou zprávu, která je mnohem obsáhlejší.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!