Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Schválení a zavedení elektronické evidence tržeb

Elektronická evidence je nyní - v červnu 2015 - hojně diskutovaným tématem. Jedná se totiž o velkou novinku, která se za rok bude převádět do praxe. Bohužel ohlasy na ni jsou spíše negativní. Jenom čas totiž může ukázat, na kolik bylo zavedení evidence tržeb a schválení příslušné legislativy efektivní. Určitě to bude vyžadovat mnoho práce, a to jak ze strany státních orgánů, tak i mezi živnostníky, je tedy otázka, zda se taková investice někdy vrátí zpět.  

 

Zavedení již v roce 2016 a postupně  

Zavedení elektronické evidence tržeb se plánuje na začátek roku 2016. Rozhodně se ale nebude jednat o nějaký celorepublikový boom. To by totiž systém rozhodně neustál. Z důvodu vytížení úřadů a živnostníků se bude postupovat ve dvou vlnách tak, aby vše proběhlo bez zbytečných komplikací.   První vlna se bude týkat pouze osob, které poskytují stravovací a ubytovací služby. Ve druhé vlně přijdou na řadu osoby, které provozují maloobchod či velkoobchod. Dalších podnikatelů se zatím EET týkat nebude, byť na ně zákon nezapomíná ani do budoucna.  

 

Vyzkoušení elektronické evidence tržeb a další zavádění  

Jakmile se elektronická evidence tržeb zavede, nechá se chvíli fungovat, aby se vyhodnotilo, zda se jedná o efektivní způsob. Také se vyhodnotí případné chyby, které se u ní samozřejmě mohou objevit, jelikož tento systém není v Čechách dosud vyzkoušený.   Když se situace vyhodnotí přínosem, dojde k začleňování dalších podnikatelů, kteří přijímají platby v hotovosti. Pokud tedy takové platby pobíráte, určitě se připravte na to, že elektronická evidence tržeb bude u vašeho podnikání v budoucnu nezbytná. Jestliže hotovost nepřijímáte, můžete zatím být v klidu. Kdo ale ví, co si pro vás úřady připravili do příštích let.   Při zavedení EET se tedy vyplatí postupovat pozvolna. Byť se jedná o zahraniční systém, v Čechách není vyzkoušený a nikdo nemůže vědět, jak naší ekonomice bude vyhovovat. Co totiž funguje v jednom státě, ještě nemusí fungovat v tom druhém.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!