Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Cestovní agentura vs. cestovní kancelář

Cestovní agentura a cestovní kancelář jsou dvě odlišné organizace. Pokud chcete začít podnikat v oblasti cestovního ruchu, je určitě vhodné si tyto dva termínu ujasnit. Zatímco cestovní kancelář zájezdy přímo pořádá, tak cestovní agentura pouze zprostředkovává jejich prodej. Co se týká pracovní náplně i povinností, které se s podnikáním pojí, jedná se o dvě naprosto odlišné činnosti. Pojďte se podívat, jak je to se založením cestovní agentury i cestovní kanceláře.  

 

Cestovní kancelář  

Pokud si budete chtít založit cestovní kancelář, budete muset vyřídit živnostenské oprávnění k činnosti provozování cestovní kanceláře. Jedná se o koncesovanou živnost a vy o koncesi musíte požádat na svém místně příslušném živnostenském úřadě. Registrovat se můžete jako fyzická nebo právnická osoba.  

K samotné žádosti musíte doložit vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské vzdělání v oblasti cestovního ruchu. K vysokoškolskému vzdělání je nutný alespoň 1 rok praxe v oboru, k vyššímu odbornému vzdělání to jsou 3 roky praxe a ke středoškolskému 6 let praxe. Dokladem o odborné způsobilosti může být také osvědčení o rekvalifikaci nebo o dílčí kvalifikaci.  

Nutné je také dodat smlouvu s pojišťovnou, podnikatelský záměr a prohlášení, že během posledních 5 let nedošlo ke zrušení živnosti v této oblasti. Uvést musíte také předpokládaný termín zahájení své činnosti.  

 

Cestovní agentura  

Cestovní agentura je pouze zprostředkovatelem zájezdů cestovní kanceláře a dalších služeb, které cestovní kancelář nabízí. Není pořadatelem zájezdu, protože na tuto činnost nemá ani žádné povolení. Činnost cestovní agentury je živností volnou a není tedy potřeba dokládat žádné vzdělání ani praxi v oboru.   Co vše je tedy nutné splnit pro otevření cestovní agentury? Musíte zde podniknout stejné kroky jako v případě jakékoliv jiné volné živnosti. V zákoně o živnostenském podnikání je definováno, co vše můžete na toto oprávnění provádět.    

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!