Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Povinnosti vůči finančnímu úřadu

Každý podnikatel má mnoho povinností. Některé z nich jsou i vůči finančnímu úřadu. Ať už začínáte podnikat jako OSVČ nebo si zřizujete obchodní společnost, musíte se zaregistrovat k dani z příjmu. V případě osob samostatně výdělečně činných se jedná o daň z příjmu fyzických osob a u obchodních společností o daň z příjmu právnických osob. Registraci vám doporučujeme provést bez zbytečného odkladu, běží zde 15denní lhůta od zahájení podnikatelské činnosti.  

Daň z příjmu  

Daň z příjmů je základní daní, které se nevyhne žádný podnikatelský subjekt. I když nemáte žádné příjmy, musíte daňové přiznání podat. Nějaké příjmy pravděpodobně ale mít budete. To už spíše budete mít vysoké výdaje a nedosáhnete na tak vysoký daňový základ, ze kterého by se reálně vypočítala nějaká daň k placení. Na tom ale nesejde, daňové přiznání musí být podané. Daňové přiznání za předchozí kalendářní rok podáváte vždy do konce března roku následujícího.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Silniční daň a majetkové daně  

Pokud jste vložili svůj automobil do podnikání a využíváte ho tedy na pracovní cesty, musíte z něj platit silniční daň. K této dani je nutné se opět registrovat. Částku můžete zaplatit najednou nebo po částech. Záleží jen na vaší preferenci. Daň z nemovitosti se týká těch, kteří podnikají ve vlastní budově, nebo využívají nějaké pozemky ke své podnikatelské činnosti. Pokud máte tyto nemovitosti vložené v podnikání, musíte je také danit.  

Daň z přidané hodnoty  

K dani z přidané hodnoty se můžete přihlásit dobrovolně. Vyplatí se to především tehdy, když navazujete obchodní vztah spíše s plátci DPH. Mezi sebou totiž budete využívat pouze ceny bez daně. Daň sice zaplatíte, ale případný přeplatek vám finanční úřad nakonec vrátí. Kromě dobrovolné registrace je zde také registrace povinná, a to když dosáhnete vyššího obratu než 1 000 000 Kč za předchozích 12 po sobě jdoucích měsíců, tak tuto skutečnost musíte nahlásit finančnímu úřadu a stane se z vás měsíční plátce DPH, který musí každý měsíc podávat daňové přiznání a případně také doplácet daně.  

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!