Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Změny výše základního kapitálu

Základní kapitál si u své obchodní společnosti můžete libovolně zvyšovat nebo snižovat. Především se zákonem o obchodních korporacích mnoho společností s ručením omezeným zatoužilo využít možnosti snížení základního kapitálu z částky 200 000 Kč na pouhou 1 Kč. Takový kapitál je totiž od roku 2014 dostačující a je tedy zbytečné, aby na sebe firma vázala prostředky, které třeba potřebujete k jinému účelu.  

Pokud hovoříme o změnách ve výši základního kapitálu, máme na mysli jeho zvýšení nebo sníže, které je možné provádět různými způsoby a také v různých situacích. Základní kapitál je veškerý kapitál společnosti, který pochází z vlastních i cizích zdrojů. Může mít peněžitou i nepeněžitou formu.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Snížení základního kapitálu  

Ke snížení základního kapitálu společníky firmy vede mnoho důvodů. Může jít například o špatnou ekonomickou situaci společnosti, kterou je možné snížením kapitálu harmonizovat. Snížení se provádí také tehdy, když má společnost mnoho vlastních zdrojů a společníci chtějí požádat o jejich vyplacení. Může se jednat také o povinnost uloženou zákonem, pokud je nutné vypořádat obchodní podíl. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, která vyžaduje pro schválení 2/3 hlasů všech společníků. O rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.  

Zvýšení základního kapitálu  

Zvýšení základního kapitálu společnosti je možné provést způsoby, které vymezuje zákon o obchodních korporacích. Může se jednat o převzetí vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo o nový vklad, zvýšení může proběhnout také výhradně z vlastních zdrojů. Způsoby ale lze i vzájemně kombinovat. O zvýšení základního kapitálu rovněž rozhoduje valná hromada. Mezi rozhodující údaje patří částka ke zvýšení, lhůta pro převzetí vkladové povinnosti, určení druhu podílů, popis nepeněžitého vkladu (jestliže se nejedná o vklad peněžitý) anebo lhůta pro odevzdání kmenového listu nebo pro převzetí nového, pokud je společnost využívá.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!