Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Dokumenty k založení s.r.o.

Pokud se rozhodnete pro založení společnosti s ručením omezeným, budete potřebovat několik základních dokumentů. Dokumenty k založení s.r.o. buď připravíte vy sami, nebo je obdržíte u orgánů, které musíte v této fázi kontaktovat. Problémem zde bývá především u začínajících podnikatelů, že si nejsou jisti, jaké všechny dokumenty potřebují, nebo na které organizace se mají pro jejich získání obrátit.  

 

Společenská smlouva nebo zakladatelská listina  

Jedná se o základní dokument, se kterým se váže založení obchodní společnosti. Společenská smlouva se uzavírá mezi více společníky. K vytvoření zakladatelské listiny se přistupuje tehdy, když je společník - zakladatel pouze jeden. Má podobu notářského zápisu a její sepsání je nezbytné proto, aby bylo možné podniknout další kroky.  

 

Živnostenské oprávnění  

Jakmile budete mít společenskou smlouvu, můžete zajít na živnostenský úřad a zde požádat o živnostenské oprávnění. Dříve se při této příležitosti vydával živnostenský list. Jeho funkci dnes již nahradil výpis ze živnostenského rejstříku. U vybraných živností je nutná koncese (listina, která vám povoluje provozovat konkrétní činnost, může být vystavena časově omezenou dobu).  

 

Dokumentace pro zápis do obchodního rejstříku  

Jakmile budete po založení s.r.o. chtít provést zápis do obchodního rejstříku, budete potřebovat ještě další dokumenty kromě živnostenského oprávnění. V zákoně se označují jako přílohy. K návrhu na zápis do obchodního rejstříku tedy přiložíte společenskou smlouvu, oprávnění k podnikatelské činnosti, výpis z katastru nemovitosti, který dokládá vlastnické právo k prostorám, ve kterých má firma své sídlo nebo souhlas s umístěním sídla, doklad o splnění vkladové povinnosti (vystaví banka), výpis z Rejstříku trestů od každého jednatele, čestné prohlášení jednatele o tom, že je způsobilý k právním úkonům a že splňuje podmínky pro provozování živnosti. Na návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být úředně ověřený podpis.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!