Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jak přistoupit k ZOK

Zákon o obchodních korporacích byl v loňském roce hojně diskutovaným tématem. Jelikož nebyl účinnosti 1.1.2014, měly jste až 6 měsíců na to, abyste se rozhodli, zda jím nabízené změny využijete a také, jak je ukotvíte do svých stávajících firemních dokumentů. Jak tedy přistoupit k ZOK? Změny, které zákon nabízí jsou rozhodně velkým přínosem pro nové podnikatele. Najdou se ale v nich samozřejmě i ti, kteří již nějaký pátek úspěšně podnikají.  

ZOK se nejvíce dotkl tzv. kapitálových obchodních společností, tedy společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Změny se týkají především základního kapitálu a podílů ve společnosti.  

Změny na podílech ve společnosti  

Přistoupení společnosti k ZOK se týká také změn v podílech na společnosti, které by se od roku 2014 měl stát flexibilnější. Došlo k uvolnění právní úpravy podílu a jeden společník tak může od tohoto roku vlastnit více než jeden podíl. Oba podíly se mu při vlastnictví spojí do jednoho. Pokud by ale jeden z nich chtěl prodat, není nutné ho nějak zvlášť rozdělovat - stále se totiž jedná o dva podíly, které je od sebe možné snadno odloučit.  

Výrazná zjednodušení přináší převod podílu na další osobu, ideálně když má podíl podobu cenného papíru nebo kmenového listu. Není nutné sepisovat písemnou smlouvu, stačí jenom ústní dohoda a rubopis.

Přistoupení k ZOK u nové obchodní společnosti  

Zákon o obchodních korporacích je výhodný především pro nově zakládané obchodní společnosti. Jestliže se rozhodnete pro založení s.r.o., tak vám postačí kapitál jen ve výši 1 Kč - pokud chcete, můžete vložit i více, k fungování firmy to ale potřeba není. 

Zvyšuje se také ochrana věřitelů, a to například tak, že se zvyšují pravidla insolvence a společnost tak nemůže provádět některé transakce, které by jí mohly způsobit celkový úpadek. Věřitelé jsou tedy více chráněni než dříve, kdy ale byl základní kapitál několikanásobný. Přistoupit k ZOK se vám tak rozhodně vyplatí.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!