Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jak přistoupit k ZOK

Zákon o obchodních korporacích byl v loňském roce hojně diskutovaným tématem. Jelikož nebyl účinnosti 1.1.2014, měly jste až 6 měsíců na to, abyste se rozhodli, zda jím nabízené změny využijete a také, jak je ukotvíte do svých stávajících firemních dokumentů. Jak tedy přistoupit k ZOK? Změny, které zákon nabízí jsou rozhodně velkým přínosem pro nové podnikatele. Najdou se ale v nich samozřejmě i ti, kteří již nějaký pátek úspěšně podnikají.  

ZOK se nejvíce dotkl tzv. kapitálových obchodních společností, tedy společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Změny se týkají především základního kapitálu a podílů ve společnosti.  

Změny na podílech ve společnosti  

Přistoupení společnosti k ZOK se týká také změn v podílech na společnosti, které by se od roku 2014 měl stát flexibilnější. Došlo k uvolnění právní úpravy podílu a jeden společník tak může od tohoto roku vlastnit více než jeden podíl. Oba podíly se mu při vlastnictví spojí do jednoho. Pokud by ale jeden z nich chtěl prodat, není nutné ho nějak zvlášť rozdělovat - stále se totiž jedná o dva podíly, které je od sebe možné snadno odloučit.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Výrazná zjednodušení přináší převod podílu na další osobu, ideálně když má podíl podobu cenného papíru nebo kmenového listu. Není nutné sepisovat písemnou smlouvu, stačí jenom ústní dohoda a rubopis.

Přistoupení k ZOK u nové obchodní společnosti  

Zákon o obchodních korporacích je výhodný především pro nově zakládané obchodní společnosti. Jestliže se rozhodnete pro založení s.r.o., tak vám postačí kapitál jen ve výši 1 Kč - pokud chcete, můžete vložit i více, k fungování firmy to ale potřeba není. 

Zvyšuje se také ochrana věřitelů, a to například tak, že se zvyšují pravidla insolvence a společnost tak nemůže provádět některé transakce, které by jí mohly způsobit celkový úpadek. Věřitelé jsou tedy více chráněni než dříve, kdy ale byl základní kapitál několikanásobný. Přistoupit k ZOK se vám tak rozhodně vyplatí.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!