Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Kde se dá sehnat odpovědný zástupce?

Odpovědným zástupcem je vždy fyzická osoba. Ta pak jedná navenek za osobu právnickou, kterou je samotná obchodní společnost. Odpovědný zástup je vyžadován ve dvou specifických případech, a to když fyzická osoba nesplňuje podmínky pro živnostenské oprávnění nebo když právnická osoba vyžaduje splnění zvláštních podmínek provozování živnosti. To znamená, že pokud nemáte ve své firmě kvalifikovanou osobu pro některou činnost, může tuto osobu nahradit odpovědný zástupce.  

Role odpovědného zástupce je jasná ze zákona. Jedná se o člověka, který má dostatečnou kvalifikaci a odpovídá za řádný provoz živnosti a za věci, které s tímto bodem souvisejí (dodržování různých právních norem). Odpovědného zástupce tedy můžete mít i dobrovolně, nemusí být nutně zajištěn pouze ze zákona.

Pokud jde o živnostenské oprávnění, nikdy není nutný odpovědný zástupce pro živnost volnou, protože u ní se nedokládá žádná praxe či kvalifikace, ale pro živnosti řemeslné či vázané už potřebný může být.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Uzavření smlouvy s odpovědným zástupcem  

Pokud najdete člověka, který bude vaším obchodním zástupcem, musíte s ním uzavřít smlouvu. Určitě by se mělo jednat o někoho, v koho máte důvěru, kdo se o vaše podnikání zajímá a chce se na něm podílet. Odpovědný zástupce se v této souvislosti často označuje také jako odborný garant. Může být v pracovně právním nebo v obchodním závazkovém vztahu. Pokud jej ale zaměstnáte, myslete na to, že se musí jednat o plný úvazek, jelikož odpovědný zástupce odpovídá stále a nemůže být tedy omezen jen počtem hodin, jako tomu je například u smluv na dohodu.  

Jakou vyplatíte odpovědnému zástupci odměnu za jeho služby je jen na vás, tedy na vaší vzájemné domluvě. Pokud odpovědný zástupce ve vašem podnikání nehraje žádnou roli a slouží jenom k tomu, abyste mohli svou živnost provozovat, odměna by měla být spíše symbolická. V tomto případě přichází v úvahu obchodní závazkový vztah. Jestliže ho zaměstnáte, musíte mu vyplatit alespoň minimální mzdu.  

Pokud na tohoto člověka spoléháte se svými hlavními činnostmi, určitě by se nemělo jednat o někoho, koho si zvolíte ve výběrovém řízení, ale může to být například váš dobrý známý nebo obchodní partner, v něhož máte už důvěru.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!