Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Kmenové listy

Úpravu a vlastnictví kmenových listů definuje zákon o obchodních korporacích. Jedná se o cenný papír, jehož vznik stanovuje společenská smlouva nebo zakladatelská listina. V ní je ukotveno, že podíl společníka je představován právě kmenovým listem. Pokud na základě společenské smlouvy vzniká pro jednoho společníka podílů více, může obchodní společnost vydat kmenový list pro každý z nich.  

 

Charakteristika kmenových listů  

Kmenové listy byly zavedeny spolu se zákonem o obchodních korporacích a mnoho majitelů společností s ručením omezeným je vítalo s velkým očekáváním. Jedná se o neomezeně převoditelný cenný papír na řad. Tato skutečnost je definována tak, že na kmenovém listu musí být uvedeno jméno společníka a vlastnické právo se převádí rubopisem.

Zároveň je potřeba smlouva, která ale může být uzavřena pouze ústně. Rubopis i smlouva se řeší až ke dni předání (ani dříve, ani později). Výhodou této smlouvy například je, že nevyžaduje notářsky ověřené podpisy a převod kmenových listů je tak opravdu velmi jednoduchý. Rubopis pak musí jednoznačně identifikovat nabyvatele kmenového listu. Jelikož společnost vede seznam společníků firmy, dalšího společníka zapíše na základě údajů získaných na rubopisu.

 

 

Týkají se kmenových listů nějaká omezení?  

Ano, ke kmenovým listům je zapotřebí přistupovat jako k jedinečnému cennému papíru. Nejedná se například o cenný papír srovnatelný s akcií. Nelze tedy vydat zaknihovaný cenný papír, vždy musí mít listinnou podobu. Dále ho nelze nabízet veřejně jako akcie a vydává se pouze k majetkovému podílu, který nemá omezenou nebo jinak podmíněnou svou převoditelnost.  

 

Co kmenové listy obsahují  

Obsah kmenových listů je však jednoznačný a definovaný v § 138 zákona o obchodních korporacích. Jedná se o označení kmenový list a o údaje, které jednoznačně identifikují obchodní společnost. Dále obsahuje výši vkladu, kterou prezentuje a identifikuje společníka - majitele. Kmenové listy mohou být vydávány hromadně. Jejich vydávání ale musí umožňovat společenská smlouva.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!