Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Přistoupení společnosti k zákonu o obchodních korporacích

Zákon o obchodních korporacích již není žádnou velkou novinkou, jelikož nabyl účinnosti 1.1.2014. Všechny změny, které se v oblasti podnikání s tímto zákonem spojují, již byly zavedeny do společenských smluv a promítnuty do praxe. Pokud tedy plánujete založit obchodní společnost, jenom si pohlídejte, že vše probíhá podle aktuálně platné legislativy. Zákon o obchodních korporacích nahradil do té doby platný obchodní zákoník.  

 

Významné změny dle zákona o obchodních korporacích  

Tyto změny se týkají především společností s ručením omezeným a akciových společností. Není žádnou velkou novinkou, že zákon umožnil například založení společnosti s ručením omezeným již od 1 Kč a usnadnil tak vstup na trh mnoha podnikatelům, obzvlášť těm, kteří do té doby se založením vlastní firmy váhali. Do té doby bylo nutné složit základní kapitál ve výši 200 000 Kč.  

O zákoně o obchodních korporacích  

Zákon o obchodních korporacích má na podnikatele velký dopad, stejně jako dříve obchodní zákoník. V souvislosti s ním je nezbytné zmínit nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti ke stejnému datu a do něhož se část úpravy obchodních společností a vztahů přesunula.  

Jestliže byly stanovy v rozporu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích, bylo je nutné do 6 měsíců (tedy do 1.7.2014) upravit tak, aby již v rozporu nebyly. Jinak by vaší firmě mohlo hrozit až zrušení. V této oblasti jste zajisté mohli využít i odborné poradenství. Především subjekty, které vůbec nevěděli, jak mají k zákonu přistoupit, této činnosti určitě rády využily.  

Do dvou let od 1.1.2014 se můžete ve své firmě rozhodnout, zda se plně podřídíte nové právní úpravě – přistoupíte k zákonu o obchodních korporacích. Můžete ji také odmítnout a dál se řídit obchodním zákoníkem.  

Pro většinu firem jsou ale nové změny spíše k lepšímu a jen těžko říci, zda by na vás nějakým způsobem nedopadly stejně. Do půl roku od vstoupení zákona v účinnost bylo nutné uzavřít také nové smlouvy o výkonu funkce. Pokud byste tak neučinili, výkon smluvně uzavřených funkcí by se stal bezplatným.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!