Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Založení evropské společnosti

Evropská společnost neboli evropská akciová společnost je typ obchodní společnosti s mezinárodní působností. Tato společnost se zakládá dle práva Evropské unie. Její založení je dále upraveno nařízením a směrnicí Rady. Jestliže chcete působit na evropském trhu, je pro vás právě evropská společnost (SE, Societas Europaea) ideálním řešením. Není však určena pro každého. Abyste si mohli evropskou společnost založit, již musíte mít nějaké zkušenosti s podnikáním.  

 

Způsoby založení evropské společnosti  

Je několik možných způsobů, jak si evropskou společnost založit. Tím základním je fúze dvou či více akciových společností, které jsou upraveny právními předpisy více států EU. Společnost, která bude tímto způsobem založena, může mít sídlo kdekoliv v EU.  

Druhou možností je založení holdingu. Ten vznikne sloučením akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Tyto společnosti se řídí právem různých členských států nebo zřídily dceřinou společnost, která působí dle jiného členského státu nebo se v něm alespoň nachází.  

Jako třetí možnost se nabízí založení dceřiné společnosti úpisem akcií. Společnosti, které do tohoto vztahu vstupují, by se měly řídit právem alespoň dvou členských států EU nebo mít dceřinou společnost v jiném státě EU.  

Do evropské společnosti se může transformovat akciová společnost. Musí však splnit podmínky členského státu, v němž chce mít sídlo. Tato a.s. musí mít zřízenou dceřinou společnost dle pravidel jiného členského státu. Založená SE má sídlo na původním území a.s.  

Evropská společnost se zakládá také tak, že ona sama zřídí dceřinou společnost. Samozřejmě se jedná o nejjednodušší řešení.  

 

Podmínky založení SE  

Aby byla evropská společnost založena, musí její členové upsat základní kapitál ve výši alespoň 120 000 eur a ten v ČR vyjádřit v korunách a proměnit jej na akcie. Sídlo musí mít v některém ze států EU a to podle nařízení může přemístit.    

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!