Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Konkurenční doložka

Víte, co to je konkurenční doložka? Jedná se o dohodu, která se zpravidla uzavírá mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnanec se v této dohodě zavazuje, že během roku po skončení svého zaměstnání nebude vykonávat výdělečnou činnost shodnou s tou, kterou vykonával ve svém zaměstnáním nebo jí byla alespoň podobná a mohla jí konkurovat. Zaměstnavatelé tyto dohody uzavírají z důvodu, aby eliminovali riziko nové konkurence. Na druhou stranu by měl být zaměstnanec lépe finančně odměněn, pokud má něco takového uvedeného ve své smlouvě.  

 

Konkurenční doložka v praxi  

Konkurenční doložky se nemusí obávat ani zaměstnanec ani jeho zaměstnavatel. Pro její uvádění do praxe platí několik základních bodů, kterými by se měl zaměstnavatel řídit. Například konkurenční doložka by měla být vyvážená, aby oběma stranám vyplynuly nějaké povinnosti a závazky. Rozhodně by neměla být uzavřena jednostranně. Ačkoliv se tedy jedná o dohodu, která je vzájemná a kterou by si měl každý upravit tak, aby pasovala na jeho firmu.  

Dalším pravidlem je, že by neměla být v rozporu s dobrými mravy, jak vyplývá z občanského zákoníku. Například nesmí zakazovat svobodné podnikání. Jelikož každý člověk má právo podnikat a to mu nelze odepřít. Také by neměla ztěžovat možnost obživy člověka, tudíž musí být uvalena opravdu přiměřeně.  

 

Dejte si pozor na konkurenční doložku  

V konkurenčních doložkách často dochází k poruchám rovnosti nebo se pojí s neúměrně vysokou pokutou. Proto pokud se dostanete do té situace, že budete nuceni podepsat konkurenční doložku, nebo přijdete o zaměstnání, určitě si ji důkladně přečtěte a pokud se vám nebude zamlouvat, tak raději nic nepodepisujte a najděte si jiné zaměstnání, ve kterém ji třeba vůbec nebudou požadovat.  

Vyžádání konkurenční doložky se liší obor od oboru. Nemělo by se však zneužívat například ke dlouhodobému potlačování konkurence na trhu. Pokud si nevíte rady s použitím konkurenční doložky, neváhejte ji zkonzultovat s odborníky.    

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!