Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Snížení základního kapitálu

Snížení základního kapitálu je od 1.1.2014, kdy nabyl účinnosti nový zákon o obchodních korporacích, více než aktuální téma. Základní kapitál u s.r.o. ve výši 200 000 Kč již nebyl více potřeba a ačkoliv se mnohdy vyplatí si jej ponechat, jelikož to působí lépe na klienty, zákazníky i obchodní partnery, někteří majitelé firem se rozhodli pro jeho snížení. Využít jej můžete také u dalších obchodních společností - například u akciové společnosti nebo i u komanditní společnosti.  

 

Důvody pro snížení základního kapitálu  

Kromě změn v zákonech vedou ke snížení základního kapitálu podnikatele i další důvody. Často se přistupuje k nominálnímu snížení základního kapitálu, při kterém zůstává výše čistého obchodního majetku stále stejná. Přistoupí se pouze k účetní operaci, která umožní vyrovnání účetní ztráty ve firmě nebo nevyrovná příděl do rezervního fondu. Ten je ale od roku 2014 možné u všech typů obchodních společností rozpustit. Pokud v něm tedy máte dostatečný kapitál, který plánujete využít, můžete se pro snížení základního kapitálu samozřejmě rozhodnout.  

Druhou možností je efektivní snížení základního kapitálu, kdy se vyplatí část majetku společníkům nebo se jim promine nutnost doplatit zbytek svého vkladu. Druhý případ už tak často nenastává, jelikož například společnost s ručením omezeným má dnes kapitál pouhou 1 Kč. Dá se však uvažovat o vyplacení části majetku firmy, který může aktuálně klesnout až na 1 Kč.  

Peníze totiž nejsou zárukou, že to firma myslí se svými klienty opravdu dobře. V praxi se místo vysokého základního kapitálu využívá test insolvence, kdy si nesmíte nechat vyplatit zisk z jiných než z vlastních zdrojů. Rovněž neobdržíte žádné zálohy, pokud by hrozilo, že vaší společnosti způsobí úpadek.

 

Rozhodnutí valné hromady  

O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Její usnesení obsahuje částku, o kterou se základní kapitál celkově snižuje, a částku, o níž se mění vklady společníků. Dále se uvádí údaj o tom, zda se částka vyplatí společníkům nebo jestli se promine 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!