Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Fúze nebo rozdělení spolku

Fúze nebo rozdělení spolku jsou termíny, se kterými pracuje nový občanský zákoník. Právě v něm najdete podrobnou úpravu těchto dvou kroků, které se mohou spolku týkat. K fúzi se přistupuje u více spolků dohromady, které se na základě smlouvy sloučí v jeden. Rozdělení je pravým opakem - jeden spolek se rozdělí na několik dalších menších spolků. Podívejte se, co vše tyto kroky obnáší a jak fúze nebo rozdělení probíhá.  

Fúze spolku  

Jestliže se rozhodnete pro fúzi více spolků, je v prvním případě nutné sepsat smlouvu o fúzi. Ta by měla obsahovat název spolku, jeho sídlo a další identifikační údaje. Některý spolek by měl být označen za nástupnický a zbývající spolky za zanikající. Také se do smlouvy uvádí rozhodný den, tedy den ke kterému se fúze uskuteční. Dále je nutné vyřešit stanovy nového nástupnického spolku a pokud dochází k jejich změně, tak i ujednání.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Proběhne zasedání členské schůze, na kterém se předloží návrh smlouvy o fúzi, stanovy nástupnického spolku, výkaz majetku a závazků a zpráva, která vysvětluje hospodářské a právní důvody fúze a její důsledky. Následně dochází ke schválení. Poté se tyto změny na návrh provedou ve spolkovém rejstříku. Vymažou se zanikající spolky a upraví se spolek nástupnický.  

Rozdělení spolku  

Při rozdělení spolku je postup opačný. Sepisuje se smlouva o rozdělení, která obsahuje identifikační údaje všech spolků, určení majetku a závazků, zaměstnanců nebo rozhodný den. Vyhotoví se projekt rozdělení. O rozdělení spolku opět rozhoduje členská schůze a jakmile dojde ke schválení, původní spolek zanikne a nové spolky se zapíší do veřejného rejstříku. Návrh na zápis musí podat do 6 měsíců od uzavření smlouvy. Jestliže by alespoň jedna strana odstoupila, rozdělení není platné.  

U rozdělení spolku může být problém s věřiteli. Jestliže není jasné, od kterého ze spolků má věřitel vyžadovat úhradu svých peněz, může požadovat plnění po kterémkoliv z nich.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!