Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Práva a povinností členů

Být členem spolku rozhodně není jen tak. S každým členstvím se pojí nějaká práva a povinnosti. Pokud tedy chcete vstoupit do nějakého spolku, určitě si nejprve přečtěte zákon a poté také stanovy. Pokud s nimi budete souhlasit, můžete se většinou stát členy. Jestliže k nim budete mít nějaké připomínky, členství ve spolku vám pravděpodobně nebude umožněno.  

Ve stanovách by měly být uvedeny práva a povinnosti členů vůči spolku nebo způsob, jakým budou práva a povinnosti v průběhu fungování spolku vznikat. Lepší ale určitě je, pokud je do stanov uvedete hned při zakládání spolku a vyhnete se tak v budoucnu případným neshodám a komplikacím. Jestliže stanovy určují více druhů členství ve spolku, musí zároveň vymezit práva a povinnosti spojené s jednotlivými druhy členství, jak uvádí zákon.  

 

Kde jsou definovány práva a povinnosti  

Omezit nebo rozšířit práva či povinnosti v průběhu samozřejmě lze. Je to však možné pouze za podmínek, které jsou s předstihem definovány ve stanovách nebo také se souhlasem všech dotčených orgánů - ty minimálně se souhlasem statutárního orgánu a členské schůze. Toto není vyžadováno pouze tehdy, pokud má spolek k tomuto kroku spravedlivý důvod. Pak úpravy ve členství nepodléhají souhlasu orgánů. Co se týká pobočného spolku, tak ten přejímá práva a povinnosti spolku hlavního.  

 

Základní práva a povinnosti  

Tato úprava už záleží na každém spolku. Pokud ale uvažujete o založení spolku a hledáte inspiraci pro své stanovy, víme, co mezi práva a povinnosti členů spolku zařadit. Co se týká povinností, mají členové většinou povinnost hradit příspěvky na chod spolku, naplňovat jeho zájmy, hájit dobré jméno a také dodržovat stanovy, případně jiné dohody. Zároveň mají právo rozhodovat na členské schůzi nebo být jmenováni do dalších orgánů spolku.  

Napsání stanov můžete svěřit i notáři a vyhnout se tak definici vlastních práv a povinností. Ten pro vás připraví základní osnovu, kterou si pak upravíte dle svých představ.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!