Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Pro koho je vhodný svěřenský fond

Svěřenský fond se zakládá z celé řady důvodů a pro různé účely. Může být založen jako soukromý, veřejně prospěšný nebo za účelem investování. Jestliže o svěřenském fondu uvažujete, určitě se nejprve zamyslet nad tím, jak by měl váš fond fungovat. Je vhodný určitě pro každého, kdo má nějaký majetek, který by rád vyčlenil ze svého a vzdal se vlastnictví, aby tento majetek mohl získat někdo jiný. Založit jej mohou všechny fyzické nebo právnické osoby.  

 

Zachrání majetek před exekucí  

Svěřenské fondy lidé zakládají i v běžném životě. Nemusí se jednat pouze o situaci, kdy je soukromý či firemní majetek ohrožen, tato situace je ale velmi častá. Umožní vám totiž držet váš majetek odděleně a stává se nedostupný před případnými věřiteli a exekutory.  

Zabrání rychlé útratě peněz z dědictví, sníží rizika při investování nebo umožňuje vyvést vlastní majetek pro případ smrti. Majetek takto uložený není v žádném případě možné zpeněžit exekutorem, protože se nejedná o majetek zakladatele. Je to cizí a anonymní majetek, který se vůbec nemusí spojovat s vaším jménem.  

 

Svěřenský fond pro dědice  

Jestliže dědíte nebo dědí vaše děti a vy se chcete vyhnout tomu, aby peníze z dědictví byly rychle utraceny, je určitě lepší je tímto způsobem ochránit. Dědictví tak vaše děti v případě fondu obdržíte například až po dosažení určitého věku, jelikož převod majetku z fondu lze nastavit až za určitý počet let. Fondy také mohou existovat po neomezeně dlouhou dobu, tedy maximálně na 100 let, což je však doba, která pohodlně pokryje celý váš život.  

 

Svěřenecký fond pro majitele obchodních společností  

Jak jsme už naznačili, svěřenské fondy jsou vhodné též pro všechny vlastníky obchodních společností, kteří část majetku chtějí odlít jinam, aby mu nehrozilo žádné krácení od věřitelů. Je však dobré si tento majetek odložit stranou už tehdy, kdy ještě nemáte žádné vážnější problémy. Později totiž může být vaše rozhodnutí snadno napadnutelné u soudu a vy nakonec beztak musíte věřitelům dlužnou částku vyplatit.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!