Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Svěřenský fond pro případ smrti

Někteří lidé se rozhodnou pro založen svěřenského fondu pro případ své smrti. Je to také jeden ze způsobů, jak ošetřit, že pokud zemřete, tak vaše peníze dostane správná osoba. O takový svěřenský fond se během svého života vůbec nemusíte starat. Jenom si vyřídíte vše potřebné, aby po vaší smrti mohl vzniknout. Obvykle vzniká vyčleněním nějakého vlastního majetku. Smrt je po sepsání smlouvy u notáře druhý nejvyužívanější způsob.  

Obecně můžeme říci, že svěřenské fondy nejsou zatím v naší republice příliš často využívané. Pokud hovoříme o případu smrti, tak se majetek v této době svěří svěřenskému správci. Pojí se s určitým účelem nebo s dobou výplaty.  

Správce se vám zaváže, že ho bude držet a starat se o něj. Pokud jde o smrt, tak v praxi svěřenský fond vzniká dle občanského zákoníku závětí, dědickou smlouvou nebo dovětkem. Jakmile tedy zůstavitel zemře, vznikne svěřenský fond odděleně a nezávisle na dalším vlastnictví majetku.  

 

Výhody a nevýhody svěřenského fondu  

Svěřenský fond v porovnání s dědickým řízením má několik výhod. Subjekty, které by jinak dědili, jsou nyní obmyšlenými osobami. Majetek tak dostanou dříve než v případě dědického řízení, nemusí platit zákonnou odměnu notáři nebo dědickou daň, která je ale dnes už zrušená.  

U dědictví i u svěřenského fondu se může platit daň z příjmů fyzických osob, protože peníze, které získáte, budou vašim příjmem a stejně tak i majetek, který může být předmětem dědictví i vložen do svěřenského fondu. Svěřenský fond se totiž týká nejen peněz, ale i movitých věcí nebo nemovitostí. Celá záležitost se pak musí řešit v Praze, nikoliv u finančního úřadu dle bydliště zůstavitele, pokud však není ve fondu uložena nemovitost.  

Mnoho lidí si ani před svou smrtí nesepíše závěť a dává tak možnost k rodinným potyčkám. O svěřenském fondu mnozí lidé tedy vůbec netuší. Uvidíme ale, jak se situace změní za pár let.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!