Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

SEO optimalizace

Název je zkratkou z anglického Search Engine Optization. Jedná se o metodiku vytváření a upravování webových stránek tak, aby jejich obsah a forma byly optimální pro zpracování v internetových vyhledávačích.  Protože každý uživatel samozřejmě věnuje pozornost jen několika prvním odkazům.

Cílem SEO optimalize je poté získat co nejlepší umístění ve vyhledávači a tím samozřejmě větší návštěvnost stránek. Internetový vyhledávač za pomocí robotů v různých periodách stahuje obsahy webových stránek a ty analyzuje, indexuje a rozkládá. Přesné algoritmy rozkladu jsou však tajemstvím dané společnosti. Základním principem je však do jaké míry podle algoritmu vyhledávacího robota splňuje daná stránka očekávání vyhledávajícího uživatele.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Hlavní metody SEO optimalizace

  • Kvalitní a unikátní obsah stránek

Vaše webové stránky by měli mít kvalitní, pravidelně aktualizovaný obsah stránek, kde uživatel najde přesně to, co potřebuje - informace o společnosti, výrobcích, službách atd.

  • Používání (X)HTML značek – tagů podle normovaných předpisů

Tvůrce stránky by měl používat sémantický i syntaktický zápis značek pro daný jazyk. Vyhledávače přikládají takovému textu větší význam – zvýrazněním nadpisu, zjistí vyhledávač důležitost nadpisu.

  • Krátká a neměnná URL adresa

Krátkou URL adresou zvýšíte zájem jiných uživatelů stránku sdílet nebo na ni odkazovat. Dlouhá a nesrozumitelná adresa se těžko pamatuje a od odkazování často odrazuje.

  • Titulky, nadpisy a popisy stránek

V titulku objektů vždy uvádějte konkrétní popis a místo obecných pojmů Úvodní stránka se snažte použít klíčové slova.

  • Zpětné odkazy

Hodnocení stránky se zvyšuje, pokud je na ni odkazováno z jiných webů. Odkazy však musí s danou stránkou souviset a poskytovat relevantní obsah.

  • Klíčové slova

Používání klíčových slov v metaznačce, získá Vaše stránka další plusové body. Klíčová slova by se měli objevovat i v obsahu stránky. 

 ready made společnosti

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!