Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Likvidace majetku pro předlužení

K likvidaci společnosti se přistupuje téměř vždy, když dochází ke zrušení obchodní společnosti a její jmění nepřechází na nového právního nástupce. Likvidace majetku po předlužení je definována také v živnostenském zákoně, konkrétně v § 79. Je zde uvedeno, že likvidací majetku po předlužení se rozumí překážka provozování živnosti, která vznikla před nabytím účinnosti zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání. K dřívější likvidaci majetku se nepřihlíží.  

 

Likvidace - alternativa pro konkurz  

Likvidace firmy je alternativou ke konkurzu. Je přípustná pouze tehdy, když jsou pohledávky věřitelů uhrazené. Má proti konkurzu jednu velkou výhodu, kterou je, že se jedná o soudní řízení. Veškeré ukončení činnosti firmy nebo uspořádání majetkových poměrů řeší likvidátor, kterým se může stát jednatel nebo společník obchodní společnosti. Samotná likvidace má pak významný dopad na věřitele společnosti, kteří očekávají uspokojení svých pohledávek.  

 

V jakých případech se provádí likvidace firmy  

Vyjmenujeme si případy, v nichž je nutné likvidaci firmy provést. Jedná se například o skutečnost, když se během dvou let nekonala valná hromada nebo firma během dvou let neprovozuje žádnou činnost. Zde tedy dochází k jejímu zrušení, které ale probíhá s likvidací.  

Likvidace je dále prohlášena, pokud podnikatel neplní podmínky živnostenského zákona a firma pozbude veškerá podnikatelská oprávnění nebo neprovozuje svou činnost prostřednictvím oprávněných osob. Pokud se porušuje zákon o obchodních korporacích, rovněž může být zrušení a likvidace firmy prohlášena.  

V případě likvidace předlužené obchodní společnosti, která má více věřitelů, než je schopna uspokojit, musí likvidátor společnost podat insolvenční návrh. Tehdy je určitě dobré obrátit se na specialistu, který si bude vědět rady přímo s vaší situací. Jestliže řešíte likvidaci společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti, je výhodné, že ručíte pouze do výše majetku společnosti, ne vlastním majetkem.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!