Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Podnikání s exekucí

Exekuce majetku se týká nejen občanů, ale také podnikatelů. Může postihnout podnikající fyzické osoby i firmy. Nechte si poradit, jak podnikat s exekucí nebo i jak se exekuci vyvarovat. Exekuce je velkým problémem především u OSVČ, které ručí za své závazky celým svým majetkem. I proto je většinou výhodnější založení obchodní společnosti, protože zde ručíte jen do výše svého nesplaceného vkladu a k vašemu majetku se při nezdaru jen tak někdo snadno nedostane.  

Jak podnikat při exekuci  

Speciálním případem jsou situace, kdy je na občana uvalena exekuce, a on se v této době rozhodne podnikat. Pak je ideální založit si například občanské sdružení a přes něj společnost s ručením omezeným. Jedná se o legální způsob, kterým můžete uvalenou exekuci snadno obejít. Protože vlastníkem vaší nově založené společnosti s ručením omezeným bude ono zmíněné občanské sdružení. Jinak je samozřejmě mnohem lepší exekuci nejprve vyřešit a pak začít podnikat s "čistým štítem". Zde je většinou nezbytná pomoc specialisty, který si s vašimi dluhy už poradí a postará se o to, že z exekuce budete venku co nejdříve.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Exekuce a OSVČ  

Pokud se dostane OSVČ do exekuce, může to být velký problém nejen pro samotného podnikatele, ale také pro jeho rodinu. Exekutor totiž může zabavit veškerý jeho majetek a ten použít na úhradu případných dluhů z podnikání a na uspokojení věřitelů. Zabavit by vám však neměl věci, které jsou pro vaši rodinu nezbytné. Neměli by vám být zabaveny věci, jejichž absence by nějak narušila vaši podnikatelskou činnost. Pokud tedy například celý den pracujete na počítači, tak ten by vám měl určitě zůstat. O tom, co bude dlužníkovi zabaveno, rozhodují soudy a ty se řídí výpisem ze živnostenského rejstříku. Tímto stylem si můžete alespoň trochu pomoci a například při zápisu postihnout co nejvíce činností.  

 

Výhody založení společnosti  

Podnikání s exekucí je mnohem snazší pro obchodní společnosti, kdy podnikatelům nemůže být zabaven jejich osobní majetek. I proto se vyplatí založit si s.r.o., obzvlášť dnes, když výše jejího základního kapitálu činí pouhou 1 Kč.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!