Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Zrušení a zánik obchodní korporace

Společnost může být založena na dobu určitou nebo neurčitou. Ve specifických případech je však nutné přistoupit k jejímu zrušení, po kterém následuje zánik obchodní korporace. Společnost se ruší dobrovolně nebo nuceně a její zrušení může být provedeno s likvidací nebo bez likvidace. Pokud jde o zánik společnosti, tak firma zaniká až výmazem z obchodního rejstříku.

  

Zrušení obchodní korporace s likvidací nebo bez likvidace

Proces zrušení obchodní společnosti má několik fází, které se mění v závislosti na tom, zda zrušení probíhá s likvidací nebo bez likvidace. Společnost se ruší bez likvidace tehdy, pokud přechází na dalšího právního nástupce. Jedná se také o fúzi, rozdělení nebo jinou formu přeměny. V mnoha případech je ale nutné rušení s likvidací, což se děje v případě, když společnost ukončuje své podnikatelské aktivity.   Pokud je obchodní korporace rušena s likvidací, musí být nejprve rozhodnuto o jejím zrušení. Poté se zahájí likvidace a posoudí se, zda nebyla společnost předlužená. Vypořádají se její pohledávky a závazky, majetek se zpeněží. Po ukončení likvidace je možné provést zrušení obchodní korporace neboli výmaz z obchodního rejstříku.   Vstup do likvidace se provádí ke dni, ke kterému je společnost rušena nebo prohlášena za neplatnou. Během této doby se její název uvádí s dovětkem "v likvidaci", s čímž se můžete setkat například i u záznamu v obchodním rejstříku.   Likvidace má na podnik mnoho důsledků. Je stanoven likvidátor, který celou likvidaci řídí. Je jím osoba, která je způsobila k tomu, aby byla statutárním orgánem společnosti. I po likvidaci společnosti musí být dokumenty o její činnosti uchovány minimálně 10 let.  

 

Zánik obchodní společnosti

Pro zánik firmy je nezbytný její výmaz z obchodního rejstříku. Jedná se o poslední krok v životě firmy. Pro výmaz z obchodního rejstříku se využívá speciální formulář, který je nezbytné vyplnit.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!