Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jaké služby jsou obsaženy ve službě poskytnutí sídla?

V rámci poskytnutí sídla společnosti, klient obdrží následující služby.

  1. označení sídla společnosti dle živnostenského zákona. Nemovitost je označena aktuální obchodní firmou klienta, a jejím identifikačním číslem. Dle individuálních požadavků je možno doplnit i kontakt na klienta či další údaje. Toto označení je kontrolováné 1x týdne po celou dobu trvání předplatného.
  2. vyhotovení a dodání 1x kopie souhlasu s umístěním sídla. Souhlas je ve formátu který akceptují jak živnostenské úřady tak i mšstské a obchodní soudy v ČR. Každý souhlas je omezen dobou trvání předplatného a je opatřen úředně ověřeným podpisem majitele nemovitosti.
  3. K základní službě by si každý klient měl vybrat dosílku či odnášku pošty. Pokud tak neučiní, je pošta z virtuálního sídla vybírána 1x týdně, a odvážena do naší kanceláře. Zde je pošta skladována a je k dispozici k vyzvednutí v pracovní dny od 9 do 17 hodin.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!