Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Ohlášení změn v živnosti

Pokud se mění jakékoliv okolnosti, které souvisejí s vaší podnikatelskou činností, je potřeba je oznámit živnostenskému úřadu. Oznamují se tak, aby byly v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Stejně jako samotné založení živnostenského oprávnění, je nezbytné i změny v živnosti nezanedbávat a včas oznamovat příslušnému úřadu. Pokud byste změny nenahlásili, mohlo by vám to způsobit nepříjemné problémy.  

 

Změny údajů a dokladů  

Změny, které se týkají údajů a dokladů nezbytných pro fungující živnostenské oprávnění, je nezbytné oznamovat do 15 dnů od jejich vzniku. Pokud se však jedná o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, tak toto neplatí. Jelikož je živnostenský úřad na všechny důležité registry napojen, tak si informace bez zbytečného odkladu zapíše sám.  

Pokud tedy měníte například své příjmení po svatbě, měla by se vám změna do živnosti sama za několik dní po svatbě promítnout. I tak se ale vyplatí si na živnostenský úřad zavolat a přesvědčit se, že vše proběhlo správně.  

Jakmile se živnostenskému úřadu dostane do ruky oznámení o změnách, tak tyto změny samozřejmě provede. Jestliže změna oznámena nebude, můžete být vy sami úřadem vyzváni, abyste ji doložili. Na povinnost máte nejméně 15 dní. Pokud se mění rozsah podnikání a změna není doložena, rozhoduje o ní živnostenský úřad v samostatném řízení. Živnostenské oprávnění tak nemusí vůbec vzniknout.  

 

Změna bydliště  

Pokud změníte bydliště, dejte si pozor, aby se to promítlo i do vašeho oprávnění. Již při registraci můžete vyplnit, že vaše bydliště je místem podnikání. Pak když živnostenský úřad z registrů zjistí nové bydliště, automaticky vám přesune i místo podnikání.  

Pokud tyto náležitosti nejsou propojeny, musíte to úřadu oznámit osobně. Pokud byly změny provedeny v rozporu se zákonem, musí živnostenský úřad včas zakročit. Stejně jako změny se úřadu oznamuje také přerušení nebo zrušení oprávnění.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!