Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Podmínky provozování živnosti

Provozování živnosti se řídí určitými podmínkami. Ne každý tak může provozovat živnost a získat živnostenské oprávnění. Pokud o vyřízení živnostenského oprávnění vážně uvažujete, určitě si tyto podmínky dobře přečtěte, abyste až na živnostenském úřadě nezjistili, že živnost nemůžete dělat. Tyto podmínky se kromě OSVČ vztahují také na zakladatele obchodních společností, kteří ke své činnosti potřebují vyřídit živnostenské oprávnění.  

 

Všeobecné podmínky k provozování živnosti  

V živnostenském zákoně naleznete všeobecné podmínky k provozování živnosti. Jedná se o dosažení věku 18 let - mladší lidé nemohou podnikat. Dále musíte být způsobilý k právním úkonům, což souvisí i s věkem a bezúhonní. Právě bezúhonnost je nutné živnostenskému úřadu doložit výpisem z rejstříku trestů.  

Dále nesmíte mít evidované žádné daňové nedoplatky ani nedoplatky na pojistném (zdravotním i sociálním). Živnostenský úřad můžete v této oblasti po žadatelích požadovat doložení bezdlužnosti. Jestliže tyto podmínky splníte, můžete si ohlásit živnost a živnostenský úřad vám základě toho musí vystavit živnostenské oprávnění.  

 

Zvláštní podmínky k provozování živnosti  

Zákon dále definuje tzv. zvláštní podmínky k provozování živnosti, které se týkají živností vázaných a řemeslných. Jedná se o případy, ve kterých je nezbytné předložit odbornou nebo jinou způsobilost. Ta může být nařízena nejen živnostenským zákonem, ale i dalšími právními předpisy.  

Zvláštními podmínkami se rozumí vzdělání nebo praxe v oboru. U jednotlivých činností je uvedeno, kolik let praxe nebo jaké odborné vzdělání je vyžadováno k jejich provozování. Pokud tyto podmínky splňujete, musíte tuto skutečnost prokázat živnostenskému úřadu.  

Pak vám může být vystaveno živnostenské oprávnění k požadovaným činnostem. Vaše žádost může být zavržena pouze v případě, že tyto podmínky z nějakého důvodu nesplňujete.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!