Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Přehled pro OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají povinnost do měsíce po termínu na odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob odevzdat přehledy na sociální a zdravotní pojištění. Tyto přehledy se využívají ke stanovení záloh. Když OSVČ začne podnikat, platí minimální zálohy (v případě, že má podnikání jako svou hlavní činnost, pro činnost vedlejší platí jiné podmínky).

 

 

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění  

Pro každý rok je stanovena výše těchto záloh, která vychází z průměrného měsíčního příjmu. Vždy po roce (k 30.4.) se provede vyúčtování záloh a podnikatel případně doplatí, kolik dluží okresní správě sociálního zabezpečení nebo své zdravotní pojišťovně.   Jestliže nic nedluží, zálohy většinou zůstávají minimální. Jak ale roste průměrná mzda, tak i výše zálohy se zvedne. To znamená, že podnikatel neplatí celý život jednu zálohu, ale po roce dojde k jejímu přepočtu. Aktuální výše záloh činí 1943 Kč pro sociální pojištění a 1797 Kč pro zdravotní pojištění. Zálohy se vždy odvádějí za měsíc zpětně.  

 

 

Jak připravit přehled pro OSVČ  

Každá osoba samostatně výdělečně činná má povinnost podat přehled o svých příjmech a výdajích a o zaplacených zálohách na okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. V přehledu OSVČ vyplní základní údaje o své osobě a poté uvede výši zaplacených záloh. Jedná se o částku, která vám odešla z účtu. Sociální správa i zdravotní pojišťovna vždy po skončení období ale posílají dopis s informacemi, kolik jste skutečně za minulý rok uhradili. I z něj je tedy možné při výpočtech vycházet.   Jestliže vám vyjde přeplatek záloh v přehledu OSVČ, můžete si částku nechat vrátit na svůj účet nebo ji použít pro úhradu další zálohy. Pokud ale máte nedoplatek, jste povinni jej uhradit, a to ihned po podání přehledu, pokud jej podáváte na poslední chvíli. Vyplatí se tedy výši nových záloh a případné doplatky vyčíslit již během začátku roku, abyste věděli, zda bude nutné něco doplácet a měnit a mohli se na to s předstihem připravit.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!