Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Provozovny

Provozovnu si může zřídit každý podnikatel. Je povinná pro toho, kdo v daném místě vykonává svou podnikatelskou činnost. Nejčastěji se jako provozovny uvažují prodejny, kancelářské prostory, dílny, ordinace, stánky a může jimi být také pojízdná prodejna. Pokud ale ve svém místě podnikání nepřichází do přímého kontaktu se svými zákazníky, zřízení provozovny pro vás není povinné a živnostenský úřad ho tedy nebude vyžadovat. Pokud si provozovnu zřídíte, dbejte na její náležité označení.  

 

Označení provozovny  

Správné označení provozovny je základem. Jestliže nechcete od živnostenského úřadu obdržet zbytečnou pokutu, rozhodně nic nezanedbejte. Vaše provozovna by měla být označena obchodním jménem a identifikačním číslem, což ji jednoznačně odliší od ostatních prostor.  

Je jedno, zda ji máte ve speciální administrativní budově nebo u sebe, na označení rozhodně nezapomeňte. Pokud jako provozovnu využíváte stánek, například na nějakém trhu, musíte ho označit také sídlem nebo místem podnikání. Provozovnu si tedy mohou zřídit jak fyzické, tak i právnické osoby.  

Pokud se specializujete na prodej zboží nebo na poskytování služeb v daném místě, uveďte na viditelné místo také jméno a příjmení osoby, která je zodpovědná za činnost vaší provozovny, dále provozní dobu, ve které vás mohou vaši klienti či návštěvníci navštěvovat. U přechodného ubytování (hotely, penziony, priváty) je nutné uvést také kategorii a třídu ubytování.  

 

Jak si zřídit provozovnu  

Provozovnu si zřídíte na svém místně příslušném živnostenském úřadě. Zahájení činnosti v provozovně musíte živnostenskému úřadu oznámit osobně či písemně, a to nejméně 3 dny předem. Můžete tak učinit i přímo v žádosti o živnostenské oprávnění nebo o koncesi. Provozovnu ale jinak není povinné vyplnit. Jestliže nebudete dbát na správné označení provozovny, hrozí vám pokuta až 50 000 Kč. Jestliže se chystáte svou provozovnu uzavřít, musíte to tedy také oznámit, a to 3 dny před uzavřením.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!