Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Živnostenský úřad

Živnostenský úřad je místem, kde si budoucí podnikatel vyřídí své živnostenské oprávnění, dříve nazývané živnostenský list. Jestliže chcete začít podnikat, s návštěvou živnostenského úřadu rozhodně neváhejte, protože vám tam vše nevyřídí na počkání. Většinou trvá tak 5 pracovních dnů, než vám bude vystaveno živnostenské oprávnění. Tento úřad ale navštívíte i v dalších specifických případech, například když chcete svou živnost pozastavit nebo i dokonce zrušit.  

 

Jak vyřídit živnostenské oprávnění  

Ať už chcete podnikat jako fyzická nebo právnická osoba, vaše první kroky by měly vést právě na živnostenský úřad. Zde již nedostanete živnostenský list, ale bude vám vystaven výpis z živnostenského rejstříku, jakmile v něm bude proveden zápis. Tento výpis byste měli dostat úředně ověřený, jelikož ho budete při zahajování své podnikatelské činnosti potřebovat k zařízení dalších potřebných záležitostí.   Zajdete tedy na živnostenský úřad, kde se můžete dále jako fyzická osoba registrovat k platbám záloh na sociální a zdravotní pojištění. Tato registrace se provádí tak, že vyplníte jednotný registrační formulář a ze živnostenského úřadu vás už všude zaregistrují. Při ohlášení živnosti zde zaplatíte poplatek ve výši 1000 Kč. Je ale jedno, kolik živností najednou ohlašujete.

 

Přerušení nebo ukončení živnosti  

Živnostenský úřad navštívíte také tehdy, když chcete svou živnost přerušit nebo zcela ukončit. Stačí zde vyplnit žádost. Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění bude vystaveno na živnostenském úřadě do 30 dní.  

 

 

Živnostenské úřady v ČR  

Živnostenské úřady se v Čechách nacházejí ve všech větších městech. Pokud se zde chcete registrovat, můžete navštívit libovolný úřad v ČR. Případné změny pak ale hlásíte u toho úřadu, kde jste zrovna registrovaní. Pokud má úřad pochybnosti o vaší činnosti, může na vás poslat kontrolu. Ta nejčastěji kontroluje pouze to, zda máte řádně označenou svou provozovnu.  

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!