Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Daňově (ne)uznatelné výdaje

 Daňová uznatelnost výdajů je tím základním, v čem by se měl orientovat každý podnikatel, který si sám vede účetnictví. A i pokud si ho sami nevedete, měli byste mít o těchto výdajích alespoň trochu přehled. Snadněji je tak budete optimalizovat a dosáhnete tak i nižší daně. Daňová uznatelnost výdajů je vždy shodná, nezáleží na tom, zda účtujete podvojně nebo vedete jen daňovou evidenci.

Tato problematika je značně rozsáhlá. V našem článku ji tak nemůžeme zcela postihnout. Jestliže však máte zájem o více informací, doporučujeme hledat na internetu, pročíst si zákon o daních z příjmů nebo kontaktovat profesionálního účetního, například vedení účetnictví Praha. Jestliže uplatňujete výdaje paušálem, jejich daňová uznatelnost či neuznatelnost vás nemusí zajímat.

Jaké výdaje jsou daňově neuznatelné

Zákon o daních z příjmů se zaměřuje především na výdaje, které není možné uplatnit. Definuje u nich samozřejmě i nějaké výjimky. To, že se výdaje objeví tady na seznamu tedy nutně neznamená, že si je nemůžete za určitých podmínek do svých daňových výdajů zahrnout. Jedná se tedy o:

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

  •  výdaje související s pořízením majetku
  •  výdaje určené ke zvýšení základního kapitálu a platby půjček
  •  tvorbu rezervních fondů
  •  manka a škody
  •  penále, pokuty a úroky z prodlení
  •  odměny statutárním orgánům - jednatelům, představenstvu
  •  pořizovací ceny akcií a dalších cenných papírů
  •  vyplacené podíly na zisku apod.

U výdajů, které jsou pro osobní potřebu, si většinou můžete uplatnit jen poměrnou část.

Definice ze zákona

Nesmíme zapomenout ani na definici ze zákona. Každý, kdo řeší vedení účetnictví, by ji měl mít na paměti. Jestliže mají být výdaje prokázány jako daňově uznatelné, musí splnit čtyři základní kritéria. Daňově uznatelné jsou tedy výdaje, které: souvisí s dosažením příjmů, jsou evidovatelné, prokazatelné a nevyloučené tímto zákonem.

 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!