Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Konsolidovaná účetní závěrka

Konsolidovaná účetní závěrka se zabývá vykazováním majetkových podílů. Vznikla za účelem požadavků uživatelů účetních výkazů – tedy především vlastníků (akcionáři, společníci, podílníci, partneři). Pro tyto uživatele nemá význam informace, zda byla investice úspěšná, ale chtějí vědět, do kterých podniků bylo investováno a jaký výnos to přineslo. Čím vyšší jsou majetkové podíly ve finančních aktivech investujícího podniku a čím vyšší jsou čistá aktiva, do kterých bylo investováno, tím více žádané jsou tyto informace pro vlastníky a další uživatele účetních výkazů.

Konsolidovanou účetní závěrkou se tedy obecně rozumí stanovení účetní závěrky skupiny podniků. Slučuje stav majetku, závazků a dosažené hospodářské výsledky konsolidující účetní jednotky a všech ostatních účetních jednotkách, ve kterých má konsolidující účetní jednotka majetkový podíl.
K zobrazení majetkových podílů slouží tyto tři metody:

  • metoda plné (globální, úplné) konsolidace
  • metoda poměrné konsolidace
  • metoda ekvivalence

Volba metody souvisí s tzv. mírou vlivu, přičemž je dobré přihlížet také k míře účasti. Míra vlivu vyjadřuje podíl na rozhodování, přičemž existuje rozhodující vliv, podstatný vliv a vyrovnaný vliv. Míru účasti lze výborně kvantifikovat – je totiž dána podílem vlastníka na základním kapitálu podniku.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

Rozhodující vliv dává pravomoc ovládat finanční a provozní politiky dceřiného podniku tak, aby měl na tom mateřský podnik užitek. Vzniká tedy vztah mateřský podnik – dceřiný podnik. Obě společnosti si uchovávají svou právní subjektivitu, vedou vlastní účetnictví, nicméně pro potřeby zveřejňování účetních výkazů se považují za jediný celek. Musí tedy navíc předkládat souhrnné konsolidované účetní výkazy. Při rozhodujícím vlivu sestavuje mateřský podnik individuální účetní výkazy za sebe, a navíc také konsolidované účetní výkazy za použití metody plné konsolidace.

Držení 20 % - 50 % hlasovacích práv v podniku znamená vlastnit podstatný vliv. Situace tvoří vztah investor – přidružený podnik. Vzniká pravomoc účastnit se rozhodování o finančních a provozních politikách přidruženého podniku, ale nelze je ovládat. Při podstatných vlivech se používá k výkaznictví metoda ekvivalence.

Dva či více spoluvlastníků, jež se dohodnou na společném podnikání tak, aby oba měli stejný rozhodovací vliv, se označuje jako vliv vyrovnaný. Vztah, který zda vzniká, se označuje jako spoluovládající – společné podnikání. Spoluvlastníci mají povinnost vykazovat svoji účast ve společně ovládaném podniku metodou poměrné konsolidace nebo metodou ekvivalence.
 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!