Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví je součástí účetnictví zaměstnavatele jako jeden ze základních pramenů informací o finanční situaci podniku.

Součástí mzdového účetnictví je personální a mzdová evidence, výpočet mezd, srážek daní a dalších odvodů. Zpracování je nezbytné pro vyplacení mezd pracovníkům, pro zpracování přehledů pro instituce sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, pojišťovnu pro zákonné pojištění zaměstnavatele, úřady práce atd.

Prověrkou mzdového účetnictví je mzdový audit, který je zaměřen na správnost a dodržování mzdových předpisů.

Mzdové účetnictví je především výpočet měsíční mzdy, povinných odvodů na zdravotní a sociální pojištění, započítávaní záloh a srážek ze mzdy. Je vhodné využít služby mzdový outsourcing, kterou poskytuje řada účetních firem. Mzdový outsourcing poskytuje komplexní řešení mzdové agendy od zaregistrování u příslušných úřadů, výpočtu mezd, vypracování přehledů po roční zúčtování daňových záloh.

Mzda je peněžní plnění poskytované zaměstnavatelem jako odměna za práci v pracovním poměru v soukromém sektoru, vyplácená zpětně v daném výplatním termínu. Výše mzdy se odvíjí od složitosti práce, míře odpovědnosti, pracovních podmínkách, výkonnosti a pracovních výsledcích.

Jednotlivé složky mzdy: 

pevná složka - paušální velikost mzdy ·

pohyblivá složka - příplatky, prémie, odměny

Druhy mezd

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

· časová - závislá na množství odpracovaného času

· úkolová - závislá na počtu jednotek vykonané práce

· podílová - zčásti závislá na prodaném množství

· kombinovaná - libovolná kombinace výše uvedených

Mzdový list

Mzdový list je vytvářen pro každého zaměstnance na jeden rok. Musí obsahovat:

· základní údaje o zaměstnanci (jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, údaje osob, na které uplatňuje slevy a další)

· počet odpracovaných dnů

· počet dnů nemoci, čerpání nemocenského pojištění

· sražené pojistné sociální a zdravotní pojištění

· zdanitelnou mzdu pro výpočet zálohy na daň

· slevy na dani

· výši zálohy na daň pře i po slevě

· měsíční bonus a další zvlášť pro jednotlivé měsíce.

Od roku 2008 se uvádí tzv. superhrubá mzda, která označuje základní mzdu zaměstnance zvýšenou o pojistné placené zaměstnavatelem.

Čistá mzda se počítá z konkrétní hrubé mzdy (základní mzda, příplatky, odměny a náhrady), které zaměstnanci za daný kalendářní měsíc. Z hrubé mzdy se odečte záloha na daň z příjmů, přičte sleva na dani a daňové zvýhodnění a odečte 11% na sociální pojištění (6,5% z HM) a zdravotní pojištění (4,5% z HM).

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!