Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Oceňování majetku v podniku - druhy cen a způsoby

Každý podnikatel by měl být schopen ocenit majetek, který získá. S oceňováním majetku se můžeme setkat v účetnictví i v daňové evidenci. Pro oceňování se využívá několik typů cen. Zároveň je dobré mít na paměti, jaký majetek se vlastně takto oceňuje. Jestliže se v oboru oceňování vůbec nevyznáte, určitě kontaktujte specialistu. Ten vám rád pomůže a budete mít jistotu, že vše máte oceněné správně.

Legislativa

Problematika oceňování majetku je obsažena v této české legislativě:

  •  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  •  zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
  •  zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zásady oceňování

Každý podnikatel by měl být schopen ocenit veškerý majetek - dlouhodobý i krátkodobý. Správné ocenění majetku je důležité pro daňové účely (abyste stát "neokradli", ale zároveň také abyste neplatili zbytečně více peněz).

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

Ceny pro oceňování

U vedení účetnictví se využívá několik cen, kterými se majetek podniku - podnikatele oceňuje. První z nich je pořizovací cena. Ta je složena z ceny majetku a nákladů, které souvisejí s jeho pořízením. Další cenou je cena pořízení (pořizovací cena bez těchto nákladů). Zboží, které si podnikatel sám vyrobí, je potřeba ocenit vlastními náklady. Vše probíhá tak, že si spočítáte vynaložené náklady a vlastně si uděláte kalkulaci. Jestliže s tímto potřebujete pomoci, zadejte si v databázi firem "hledám účetní", jistě pochodíte a nebudete se muset touto problematikou více zabývat. Oceňovat také můžete nominální hodnotou nebo reprodukční pořizovací cenou. Tu stanovuje podnikatel nebo soudní znalec. Využívá se u toho majetku, u kterého již není známa pořizovací cena (majetek pořízený dříve, darovaný, zděděný).

Využití cen u konkrétního podnikatelského majetku

Jak tedy majetek správně ocenit? Jestliže majetek zakoupíte, oceňte jej pořizovací cenou, a to i v případě, že byl zakoupen již dříve - pokud je cena známa. U vkladu z osobního majetku do podnikání použijte reprodukční pořizovací cenu. Vlastními náklady pak oceňujte vlastní výrobky nebo poskytované služby. Posledním typem oceňování je oceňování nominální hodnotou. To se využívá u peněz, na kterých je jejich hodnota již napsána.

 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!