Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Odpisy dlouhodobého majetku

 Dlouhodobý majetek je takový, který v podniku setrvává déle než 1 rok. Odpisy se řeší u hmotného i nehmotného majetku. Jsou finančním vyjádřením jeho opotřebení a můžeme je rozdělit na daňové a účetní. Každá z těchto odpisů se využívají k jinému účelu. Více odpisech a jejich vztahu k účetnictví si můžete přečíst na následujících řádcích.

Odpisy jsou u nás v Čechách upraveny ve dvou zákonech. Prvním je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a druhým zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Daňové odpisy

Tyto odpisy dělíme na rovnoměrné a zrychlené. Státem je stanovena maximální částka, kterou si můžete odepsat a tak lehce zjistíte, které z těchto odpisů se vám více vyplatí. Pro správné vedení účetnictví je dále nutné vědět, že se dlouhodobý majetek se rozděluje do několika odpisových skupin. Rovnoměrné odpisy se označují také jako odpisy lineární. Spočívají v tom, že každý rok odepisujete stejnou částku. U zrychlených odpisů se odepisuje v prvních letech více. Odpisy také přinášejí různá specifika, na která můžete v každodenní praxi narazit. Například u vyřazeného majetku je možné do výdajů dát pouze polovinu výše ročního odpisu. Jestliže obchodní majetek využíváte i pro soukromé účely, do výdajů si můžete dát pouze poměrnou část. Pro více informací o daňových odpisech doporučujeme kontaktovat profesionální účetní firmu - například vedení účetnictví Praha.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

Účetní odpisy podle odpisového plánu

Výši účetních odpisů si určujete sami. To je jejich hlavní výhoda. Jestliže výdaje v daňovém přiznání uplatňujete ve skutečné výši, správně si tyto odpisy optimalizujte. Můžete si zvolit libovolný počet let, do kterých odpisy rozložíte. Měly by však respektovat skutečné opotřebení majetku a jsou tak stanoveny s ohledem na odpisový plán. Plní nákladovou, střádací a oceňovací funkci. Jestliže hledám účetní, určitě by oba způsoby odpisování měla ovládat.

 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!