Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Poplatková soustava a principy jejího uspořádání

§  soustava poplatků

-není upravována jedním zákonem, který by vymezoval všechny druhy poplatků, jež je možné u nás vybírat

-úprava poplatků je obsažena v několika zákonech, které upravují materii zejména z hlediska toho, co je předmětem zpoplatnění (rozlišení podle objektu)

-poplatkové povinnosti PO a FO jsou vymezeny v zákonech, kt. vymezují přímo určitý druh poplatku a jeho náležitosti (např. zákon o soudních poplatcích, jednak jsou zařazeny v zákonech týkajících se jiné problematiky, se kterou úzce souvisejí (např. zákon o pozemních komunikacích a v něm zakotvený časový poplatek

-povinnost platit poplatky je spojena tradičně s činností orgánů soudních

-jedná-li se o poplatky správní, uplatňuje se ve vztazích PO a FO nejen přímo k orgánům st. správy, ale i k obcím, krajům při výkonu st. správy těmito subjekty

-u obcí se objevuje možnost ukládat kromě správních poplatků i poplatky místní (v řadě zemí se označují jako obecní daně), které jsou spojeny s výkonem samostatné působnosti obce

-obce mohou tyto poplatky zavádět jen v rámci zákonného zmocnění (i druhy místních poplatků musí být stanoveny zákonem)

-všechny poplatky vybírané na území ČR, je možné ukládat na základě zákona, který takovou povinnost stanoví (čl.11 odst5 Listiny)

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

 

-soustavu poplatků tvoří:

1. soudní poplatky

2. správní poplatky

3. místní poplatky, kterými jsou:

         poplatek ze psů

         poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

         poplatek za užívání veřejného prostranství

         poplatek ze vstupného

         poplatek z ubytovací kapacity

         poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

         poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

         poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

         poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!