Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Účetní knihy

 Účetní knihy jsou nedílnou součástí účetnictví. Jestliže vedete účetnictví v plném rozsahu, měli byste vlastnit účetní deník, hlavní knihu, knihu analytických účtů a knihu podrozvahových účtů. Na následujících řádcích si ukážeme, že tyto knihy nepředstavují nic složitého. Hravě se v nich dokáže zorientovat i úplný začátečník mezi podnikateli. I tak je však vedení účetnictví pracné - obzvlášť ve velkém byznyse - proto pro něj u většiny případů doporučujeme zvolit specialisty.

Účetní deník a hlavní kniha

Tyto dva dokumenty jsou úplným základem v účtování pro každého. Pracuje se s nimi v účetnictví i v daňové evidenci. Jsou závazné pro všechny účetní jednotky. Deník zahrnuje účetní zápisy. Jsou v něm uspořádány chronologicky. Časové hledisko je snadné, přehledné a umožňuje jednoduché doplňování dalších záznamů. Účetní jednotka může mít deník jeden a může jich vést i více. Pokud jich je více, mohou se dělit do různých oblastí. U každého zápisu je potřeba uvést číslo účetního dokladu, slovní popis, datum vystavení, účtovací předpis a samozřejmě částku.

Hlavní kniha na rozdíl od deníku už třídí zápisy systematicky. Tvoří ji syntetické účty podle účtového rozvrhu, ve kterých jsou uvedeny zůstatky ke dni otevření knihy, obraty stran má dáti a dal a zůstatky ke dni účetní závěrky.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

Knihy analytických a podrozvahových účtů

Analytické účty jsou vytvořeny za účelem zpestření účtů syntetických. U profesionálního vedení účetnictví Praha máte záruku podrobného zachycení účetních případů i v těchto knihách. Člení je dle individuálních potřeb každé účetní jednotky. Na podrozvahových účtech se sledují další specifika, jako například majetek na leasing nebo nedobytné pohledávky.

Veškeré účetní knihy se obvykle otvírají ke dni vzniku povinnosti vést účetnictví, k prvnímu dni účetního období a ke dni vstupu do likvidace. Knihy spolu s deníkem se následně uzavírají ke dni zániku povinnosti vést účetnictví, k poslednímu dni účetního období nebo k vstupu podniku do likvidace.

 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!