Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Účetnictví - proč a kdy jej vést

Účetnictví již nepředstavuje souhrnný pojem, který by se tyčil nad přídavnými jmény jednoduché a podvojné. Jednoduché účetnictví se dnes označuje jako daňová evidence. A z toho podvojného je v současnosti pouze účetnictví. Je tedy alternativou k daňové evidenci. Řídí se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Platná legislativa

Pro účetnictví tedy máme v ČR jeden stěžejní zákon, ve kterém najdete vše potřebné. Účtovat se z něj sice nenaučíte, ale budete si moci udělat komplexní přehled o všech zásadách. Konkrétně se zde nacházejí informace o vedení účetnictví, účetních dokladech, zápisech či knihách. Dále zde najdete údaje o účetní závěrce nebo oceňování.

Kdy vést účetnictví a kdy ne

Ve stručných bodech vám teď řekneme, kdo musí a kdo naopak nemusí účetnictví vést. Účetnictví máte povinnost vést, když:

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

  • váš obrat za předchozí kalendářní rok přesáhl 25 milionů Kč
  • jste zapsáni v obchodním rejstříku

I zde však platí určité výjimky. Například účetnictví (ani se zvýšeným obratem) nemusejí vést zpěváci, spisovatelé, správci konkurzní podstaty nebo ti, jejichž příjmy plynou z poskytování autorských práv.

Jak správně účtovat

Účetnictví doporučujeme vést ve speciálním softwaru nebo kontaktovat specializovanou účetní. Jestliže hledám účetní, je potřeba, aby dokonale ovládala účtování na aktivních i pasivních účtech, v nákladech i výnosech. Zásadní rozdíl mezi tímto účetnictvím a daňovou evidenci se skrývá v tom, že účetnictví charakterizují tak zvané podvojné zápisy. Takže vše vždy musíme zanést na dvě místa. Výsledkem je konečná rozvaha a výkaz zisků a ztrát. Tyto dokumenty nám dají informace o stavu aktiv, pasiv a konečném hospodářském výsledku. Účetnictví se obvykle vede za hospodářský - kalendářní rok. Je nutné ho vést soustavně a nepřetržitě.

 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!