Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Účtování DPH u služeb

 DPH neboli daň z přidané hodnoty je nepřímá daň. Jde o zvláštní druh spotřební daně, u které je poplatníkem konečný spotřebitel, ale jejím plátcem je podnikatelský subjekt. DPH je uplatňuje opakovaně, a zdanění se zajišťuje u rozdílu cenami nákupu a cenami výstupu tzv. přidané hodnoty.

Plátcem daně je každá osoba, která se zabývá podnikáním a její obrat překročí za jeden kalendářní rok milion korun. Podnikatelé mají také možnost se stát plátci daně dobrovolně. Plátce daně mají nárok na odpočet daně zaplacené na vstupu a jejich povinností je zdaňovat své výstupy.

Daň plátce se nijak nedotýká ekonomiky účetní jednotky a je neutrální k nákladům a výnosům. Veškeré výkony se vedou v účetnictví podniku bez daně a konečný výkon je zatížen pouze jednou, i když byl daní postupně zatěžován na jednotlivých stupních výroby.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

Pro účely DPH se zavádí účty analytické, výsledkové i rozvahové. V mnoha případech DPH předchází den uskutečnění zdanitelného plnění okamžiku dni uskutečnění účetního případu. Nastane tedy zdanitelné plnění spojené s povinností přiznat daň na výstupu a možností uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu, ale účetní případ, se kterým je daň z přidané hodnoty spojena, ještě nenastal. V tomto případě je účetním případem pouze daň z přidané hodnoty, ne však nositel této daně. Tento případ je typický zejména pro služby, kde se za datu uskutečnění zdanitelného plnění považuje datum vystavení daňového dokladu.

Příklad:
Účetní jednotka BETA vystavila pro plátce spol. GAMA daňový doklad na službu, která bude teprve provedena. Je přiznána daň na výstupu, vystaven běžný daňový doklad a příjemce daňového dokladu upltní nárok na odpočet daně. Základ daně činí částku 10 000 Kč, sazba daně 19%, výše daně 1 900 Kč.

Jednotlivé účetní operace                  částka            MD                  D

Přiznání daně na výstupu                   1 900,-        386               343
Vystavení faktury
          pohledávka                               11 900,-       311
           výnos                                     10 000,-                             602
         zúčtování DPH                           1 900,-                             386

Uplatnění nároku na odpočet daně        1 900,-         343               387
Přijatá faktura
         závazek                                       11 900,-                             321
         náklad                                         10 000,-         518
         zúčtování DPH                                1 900,-          387

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!