Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Výroční zpráva a audit

 Na některé podnikatelské subjekty se vztahuje zákonná povinnost předkládat výroční zprávu. Někteří dále mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Vesměs z toho můžeme vyloučit osoby samostatně výdělečné činné, které vedou daňovou evidenci. Tento audit se tak týká pouze těch, kteří vedou účetnictví. Pro koho je výroční zpráva povinná a jaká má audit specifika?

Kdo musí předkládat výroční zprávu

Předložení výroční zprávy je stanoveno zákonem o účetnictví. Ten to nařizuje akciovým společnostem zřízeným dle obchodního zákoníku - výroční zpráva zde slouží jakou soubor informací pro valnou hromadu a představenstvu. Dále výroční zprávu musí vyhotovovat obce, kraje a příspěvkové organizace ministerstev (zde je důležité hledisko možnost svobodného získávání informací veřejností). V neposlední řadě se tato povinnost týká také obecně prospěšných společností a nadačních fondů.

Výroční zpráva se úzce pojí s auditem. Jestliže vaše vedení účetnictví ověřuje auditor, musíte tuto zprávu předložit a doplnit ji také o výrok auditora.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

Povinnost auditu a zveřejnění výroční zprávy

Povinnost auditu není jen tak, ale přistupuje se k ní jen v případě překonání určitých finančních částek ve vaší evidenci. Auditora tedy potřebujete, když vaše aktiva jsou vyšší než 40 milionů Kč (dle rozvahy), váš obrat je vyšší než 80 milionů Kč a máte více než 50 zaměstnanců. Účetní závěrka se zveřejňuje prostřednictvím sbírky listin a mají povinnost takto učinit veškeré subjekty zapsané v obchodním rejstříku. U vedení účetnictví Praha máte jistotu správného sestavení účetní závěrky a výroční zprávy. Jestliže závěrku nezveřejníte, vystavujete se pokutě až ve výši 3 % hodnoty z aktiv společnosti. Tuto pokutu ukládá finanční úřad. Jestliže tedy hledám účetní a mám takto vysoká aktiva či tržby, rozhodně kladu důraz i na to, zda umí řádně sestavit závěrku a zhotovit výroční zprávu.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!