Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Hledám účetní

Účetnictví a postupy účtování se v České republice řídí zákonem o účetnictví, který účetním jednotkám ukládá povinnost vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů.

Rozlišuje se:

účetnictví - dříve bylo označeno jako podvojné účetnictví

vést účetnictví mají automaticky všechny právnické i fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku, FO s obratem nad 25 ml. Kč nebo FO, které se samy rozhodnou

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

vnitropodnikové účetnictví

si stanoví podnik sám, jak nejlépe mu vyhovuje; slouží k přehledu o činnostech firmy a jejích organizačních složkách

daňová evidence - dříve jednoduché účetnictví

daňovou evidenci nelze považovat za skutečné účetnictví, protože se nezapisuje podvojným zápisem, a řídí se Zákonem o daních z příjmu

Základní funkcí účetnictví je porovnávat stav majetku v účetnictví se stavem skutečným. Poskytuje informace, jak je podnik schopný, jeho finanční situaci a hospodářské výsledky. Tyto údaje jsou důležité při tvorbě finanční poznatků, finančních analýz aj. pro pracovníky podniku a uživatele, kteří se o podnik zajímají. Informace o finanční situaci podniku jsou předkládány formou účetních výkazů a musí být hlavně hodnověrné, srozumitelné, srovnatelné a správné. Proto je potřeba najít pečlivou účetní, která bude ke každému klientovi mít individuální přístup, aby služby vyhovovaly požadavkům klienta a plnily jeho očekávaní.

Při hledání účetní je pro většinu potenciálních klientů cena a rozsah služby. V dnešní době není problém najít účetní firmy, které nabízejí komplexní služby od vedení daňové evidence, vedení účetnictví až po mzdovou agendu nebo daňovou optimalizaci.

Důležitá je však kvalita těchto poskytovaných služeb. Co za sebou účetní mají, jak jsou proškolení, jejich praxi, znalosti, účast na školeních a zájem o nové věci v účetnictví.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!