Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Zjišťování výsledku hospodaření

Výsledek hospodaření ÚJ zjistíme porovnáváním nákladů a výnosů účetní jednotky. Podle druhu nákladů a výnosů rozlišujeme výsledek hospodaření na jednotlivé druhy nákladů a výnosů – např. náklady a výnosy z provozní činnosti, finanční činnosti a mimořádné činnosti. Náklady a výnosy zobrazujeme v účetnictví na účty, které označujeme jako výsledkové účty. Nákladové i výnosové účty rozlišujeme na účty nákladů (výnosů) z provozní, finanční a mimořádné činnosti. Náklady a z provozní činnosti můžeme dále členit na náklady na spotřebu materiálu, energie, služeb, osobní náklady, náklady na manka a škody. Finanční náklady pak představují náklady na finanční činnost jako jsou úroky, cenné papíry, manka aj. Mimořádné náklady jsou náklady, které jsou nahodilé a běžně se v účetní jednotce nevyskytují (povodně). Výnosy zachycujeme na výnosových účtech jako výnosy z provozní činnosti, finanční a mimořádné. Jde o tržby za prodej výrobků a služeb, výnosy z úroků a cenných papírů a mimořádné výnosy.

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

Vedle rozvahy jde o druhý základní účetní výkaz, kterým zjišťujeme výsledek hospodaření účetní jednotky. Operace, které nám ovlivní výsledek hospodaření, nazýváme operace výsledkové. Operace, které nám ovlivňují rozvahu, nazýváme operace rozvahové.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 731 527 646

Pište na: kubanova@altaxo.cz

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!