Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jak vytvořit SWOT analýzu?

SWOT analýza je jedním z prvních kroků, který by měla každá společnost udělat ve chvíli, kdy se začne zabývat svým marketingem. Jde totiž o zhodnocení, které (pokud je správně provedeno) může zásadně ovlivnit marketingovou strategii a komunikaci.

SWOT analýzu by měl sestavit marketingový manažer, který již nabyl nějaké zkušenosti. Musí totiž umět správně určit čtyři oblasti:   1.příležitosti a hrozby, 2.silné a slabé stránky.  

Příležitosti a hrozby

Při jejich stanovování je nutné dokonale znát trh oboru, ve kterém se daná společnost chce prosadit. Marketingový manažer, který má SWOT analýzu na starosti musí mít schopnost předpokládat příští trendy, které mohou pro jeho obchodování být nejen příležitostí, ale také jistým ohrožením.   Philip Kotler – odborník na marketing – na příkladu velké nadnárodní společnosti stanovil položky, které by do analýzy mohly být zahrnuté.   Příležitosti: hospodářské klima, demografické změny, trh (předpoklad vývoje trhu), technologie. Hrozby: konkurenční aktivita, tlak ze strany distribučních kanálů, demografické změny, politika.  

Silné a slabé stránky

U silných a slabých stránek je nutné stavět kvalitu před kvantitu. Nemá totiž jít o dlouhé seznamy, protože to by (dle Philipa Kotlera) značilo jistou neschopnost určit, co je skutečně důležité. Dále je také nutné si přiznat vliv konkurence. Ano, můžete být v něčem skutečně dobří, ale pokud je konkurence stále lepší, jde pořád o vaši slabou stránku. Tato část analýzy musí být opravdu objektivní.   Vytvořte si tedy dva sloupce, do jednoho pište silné a do druhého slabé stránky, a to v porovnání s vaší konkurencí. Nepodceňujte, ale ani nepřeceňujte svou společnost!  

Závěrem 

Tzv. SWOTka vám dá komplexní pohled na to, jak si stojí vaše společnost a co by do budoucnosti mohlo ohrozit či posílit její postavení na trhu. Chcete-li se jí zabývat opravdu detailně, dovolte nám doporučit vám odbornou publikaci Philipa Kotlera – Moderní marketing – z níž byly čerpány i některé informace z tohoto článku. 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!