Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Personalistika

Jak napsat správně inzerát?

13. 5. 2014

Coby začínající podnikatelé jsme se dostali do fáze, kdy sháníme zaměstnance a potřebujeme umět napsat správný inzerát tak, aby zaujal toho správného kandidáta. Podívejme se na pár rad, jak na...

Assessment centrum

12. 5. 2014

Assessment centrum je diagnostická metoda používaná pro výběr zaměstnanců z většího počtu uchazečů a na speciálních pozicích. Jiný termín pro vyjádření významu tohoto centra je diagnosticko-výcvikový...

Řízení lidských zdrojů

11. 5. 2014

Lidské zdroje jsou v dnešní době velmi důležité. Každý, kdo někoho zaměstnává vám to jistě potvrdí. Najít spolehlivého člověka je v dnešní době často mravenčí práce. Pokud tedy takové lidi ve firmě...

Personální agentura ano či ne?

10. 5. 2014

Do své firmy potřebujete zaměstnance a rozhodujete se, zda vše zvládnete sami nebo využijete nabídky personální agentury. Prvním parametrem personální agentury je, že její služby nejsou...

Zaměstnance nebo brigádníka?

9. 5. 2014

Hrnou se na vás zakázky ze všech stran, je vám již definitivně jasné, že potřebujete další pracovní sílu, a přemýšlíte, jestli je ve vaší situaci lepší najmout zaměstnance na plný úvazek, nebo jen...

Zásady náboru zaměstnanců

8. 5. 2014

Lidské zdroje jsou základním kamenem každé společnosti či organizace. Práce každého ze zaměstnanců se projeví na celkových výsledcích firmy. Z tohoto důvodu již personalistika neplní pouze...

Získávání a výběr pracovníků

7. 5. 2014

Firma, aby měla zajištění klidný a plynulý chod, potřebuje vedle schopného vedení, také schopné pracovníky. Jsme-li začínající podnikatelé, tedy zahajujeme činnost naší firmy, je třeba si nejdříve...

Jak získat loajální zaměstnance?

6. 5. 2014

Žádné podnikání se neobejde bez starostí. Podnikatel musí být tak trochu psycholog.  Starosti jsou a budou, ale od některých si můžete pomoci sami. Starosti se zaměstnanci vám ubudou v případě, že se...

Práce s životopisem

5. 5. 2014

Každý podnikatel se v rámci svých aktivit setká s řadou osobností.  Na jedné straně z pozice zákazníků a na druhé straně z pozice zaměstnanců. V dnešní době dochází k prvnímu kontaktu mezi uchazečem...

Úkoly HR oddělení

4. 5. 2014

Nábor zaměstnanců řadíme ke klíčovým aktivitám HR oddělení. Cílem procesu výběru zaměstnance je získat pro společnost člověka, který bude přínosný svou prací, zkušenostmi a chováním.  Při výběru...

Co má na starosti oddělení HR

3. 5. 2014

Pokud nepřicházíte na pohovor, protože pro nové potenciální zaměstnance jsou pracovníci HR oddělení prvními lidmi, které potkávají ve firmě, nebo třeba školení, aktivit oddělení HR si nemustíte vůbec...

Agenturní zaměstnávání nebo-li pronájem pracovní síly

2. 5. 2014

Agentury práce se živí půjčováním zaměstnanců za provizi z jejich pronájmu. Agenturní zaměstnávání je způsobem jak udržet zaměstnanost či zvýšit uplatnění osob na trhu práce, tam kde je nízká...

Zprostředkování zaměstnání

1. 5. 2014

Zůstat bez práce je noční můrou většiny z práce schopné populace. Práce je nejen zdrojem obživy jednotlivce či rodiny, ale v řadě případů i způsobem seberealizace. Něco dokázat a být užitečný nejen...

Obor personalistiky a jeho hlavní úkoly

30. 4. 2014

Původ slova Personalistika je v latinském personalis – osoba. Již tento překlad naznačuje že personalistika se bude zabývat osobami. Konkrétněji s osobami v podnikové praxi, tím je personalistika...

Personální management

29. 4. 2014

Management je vědním oborem, který se zabývá shromažďováním poznatků o řízení. Personální management, nebo-li Personnel management vzniknul do jisté míry z faktu , že Češi se snaží jít s dobou a...

Vlastnosti správného personalisty

28. 4. 2014

Personalista je bezpochyby velmi důležitým článkem každé firmy. Nabírá pracovníky, následně je motivuje při výkonu práce a dohlíží na jejich profesní rozvoj. Být dobrým personalistou s objektivním...

Personální agentury

27. 4. 2014

Existuje několik výkladů sousloví „personální agentura“. Prvním z nich je, že se jedná o komerční instituci pracující na podobné bázi jako úřad práce. Druhá odbornější teorie říká, že personální...

Co je to assesement centre - které profese je možné takto vybírat?

26. 4. 2014

Sháníte nové zaměstnance? A slyšeli jste o možnosti hledat toho nejsprávnějšího zaměstnance pomocí metody assasesment centre? AC může šetřit váš čas Jak vypadá takový nábor pomocí této metody?...

Jak pomůže při získávání nových pracovních sil internet?

25. 4. 2014

Hodláte shánět zaměstnance, či spolupracovníky? Pak máte několik možností. Jednak můžete začít oslovovat své známé, dále pak můžete najmout personální agenturu, nebo můžete chytře využívat internetu....

Jak si pronajímat pracovníky - personální outsourcing

24. 4. 2014

Při podnikání si můžete pronajímat vše možné – prostory, stroje, ale věděli jste, že je možné si také takto pronajímat pracovníky? Je tomu skutečně tak, navíc takto mohou firmy ušetřit nemalé...

LinkedIn – pracovní příležitosti

23. 4. 2014

Není to tak dlouho, co jedna z nejnavštěvovanějších celosvětových sociálních sítí byla zprovozněna i v české jazykové mutaci. Zaznamenává stále vyšší nárůst uživatelů a narůstá její oblíbenost. Název...

Inzerování volných pozic prostřednictvím webových stránek

22. 4. 2014

Hledáte-li do svého týmu nového kolegu, máte několik možností, jak inzerovat volné pozice. Liší se zejména ve finančním ohodnocení využívané služby. Inzerát o nové pozici můžete nabízet na...

Behavioral Event Interview

21. 4. 2014

Behavioral Event Interview (BEI) je forma strukturovaného rozhovoru, která se využívá především při výběru potenciálních zaměstnanců. Přijímací pohovor má několik dílčích fází. Struktura přijímacího...

Jak mohou pomoci vaší firmě brigádníci? Má smysl je najímat?

20. 4. 2014

Rozrůstá se vám podnikání, takže uvažujete o dalších zaměstnancích? A rozmýšlíte se nad tím, zda najmout někoho pouze brigádně, nebo přijmout kmenového zaměstnance? Kdy a jak brigádníky...

Provozovat personalistiku vnitrofiremně, nebo si najímat firmu?

19. 4. 2014

Pokud zaměstnáváte více lidí než sebe, pak se bez určitého přístupu k personalistice neobejdete. Personalistika přitom zahrnuje celé spektrum služeb, od náboru nových pracovníků, zpracování celé...

Jaké výhody plynou ze zaměstnávání osob se zdravotním postižením?

18. 4. 2014

Asi každý tuší, že lidé, kteří se narodili s nějakým postižením, případně kvůli nemoci či úrazu přišli k postižení během života, velmi často pracovat mohou a chtějí. Dávky od státu rozhodně...

Výběrové řízení jako reklama

17. 4. 2014

Málokterý zaměstnavatel či firma si v plném důsledku uvědomují, jakou reklamní moc mají v rukou personalisté. O průbězích správných výběrových řízení ze stran žadatele i hledajícího bylo již...

Jak využívat stážisty ve firmě?

16. 4. 2014

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje celou řadu projektů, které slouží k snížení nezaměstnanosti. Ty jsou pochopitelně přínosné pro uchazeče o práci, ale v některých případech mohou...

Headhunting

15. 4. 2014

Vytrvalost, trpělivost, diskrétnost, reference. Headhunting je metodou výběru a získávání pracovníků z externích zdrojů. Přetahování je sice efektivní, ale časově náročné a drahé, proto se v...

Outsourcing

14. 4. 2014

Během outsourcingu dochází na základě smlouvy k využívání služeb externí firmy s cílem zvýšení konkurenceschopnosti, snížení nákladů a soustředění se na hlavní činnost podnikání. Outsourcing se...

Fáze výběru pracovníků

13. 4. 2014

„ Já jsem vítací typ, ale aby bylo vítání, musí být také loučení.“ Řekl Zdeněk Svěrák ve filmu Vratné láhve. Já si ho dovolím parafrázovat, když řeknu: „ Aby firma vybrala správné pracovníky, musí...

Politika výběru pracovníků

12. 4. 2014

Politika, slovo pocházející z řeckého výrazu polis, což znamená město, či správa obce. Současná politika však není, to co bude v následujícím článku komentováno, i když by t jistě bylo zajímavé...

Jak podnikat s rodinnými příslušníky? Koho je možné zaměstnávat?

11. 4. 2014

Podnikání s rodinnými příslušníky se na jednu stranu zdá nejjednodušší. Jde přece o vaše nejbližší, na které se také můžete nejlépe spolehnout… Zkušenost ale může být poněkud jiného rázu, navíc...

Osobní spis zaměstnance

10. 4. 2014

Zaměstnavatel je oprávněn vést osobní spis zaměstnance, ale nemá k tomu právní povinnost. Tento osobní spis může obsahovat pouze informace, které jsou nezbytně nutné k výkonu práce...

Údaje potřebné pro přijetí do zaměstnání

9. 4. 2014

Zákoník práce jasně udává, že zaměstnavatel může požadovat od zaměstnanců jen ty údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Tyto údaje může zaměstnavatel vyžadovat...

Základní slovník pracovněprávního a mzdového minima

8. 4. 2014

Zaměstnanec – jedná se o fyzickou osobu, která je účastníkem pracovněprávního vztahu a jedná svým jménem. Zaměstnavatel – jedná se o fyzickou i právnickou osobu, která je účastníkem...

Ukončení pracovního poměru

7. 4. 2014

Nelíbí se vám vaše práce? Myslíte si, že za ni nejste dlouhodobě dostatečně ohodnocováni? Nebo stojíte na druhé straně a nejste spokojeni s některým ze svých zaměstnanců? Tento článek nabízí rady, co...

Porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem

6. 4. 2014

Chybující zaměstnavatel či zaměstnanec není ničím, co by netýkalo každého z nás. Ovšem úmyslně chybující zaměstnanec představuje v podnikání překážku, o kterou asi nikdo nestojí. Pokud se k chybám...

Soustavné méně závažné porušování pracovní kázně

5. 4. 2014

Myšlenka mýlit se je lidské byla již mnohokrát vyřčena, napsána a ověřena a denně se o její pravdě stále přesvědčujete. Mylná rozhodnutí vás provázejí celým životem. Někdy jde o maličkosti a jindy...

Náležitosti zápočtového listu

4. 4. 2014

Po skončení pracovního poměru se zaměstnancem je zaměstnavatel povinen mu předat zápočtový list, což je zjednodušeně přehled jeho potvrzené odpracované doby ve firmě. Vydává ho standardně buď...

Ochranná doba

3. 4. 2014

Ochranná doba ochraňuje v určitých životních situacích zaměstnance před jednostranným rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.   Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď: ...

Nárok na volno ve výpovědní době

2. 4. 2014

Sice malou, ale přece jenom náplastí na ortel spojený s danou výpovědí je možnost čerpání volna v době výpovědní doby. Na pracovní volno k hledání nového místa mají nárok všichni, kteří se ocitnout...

Hromadné propouštění

1. 4. 2014

Institut hromadného propouštění byl zařazen do zákoníku práce jako důsledek harmonizace českého práva s právem evropským. Hromadným propouštěním se rozumí skončení pracovních poměrů v období 30...

Jak se zbavit zaměstnanců snadno, rychle a legálně

31. 3. 2014

Najít správné zaměstnance je těžké, zbavit se těch, kteří neodvádí svou práci dobře, nebo by ji i odváděli, ale už pro ně práce není, je ale mnohdy ještě těžší. Zaměstnanci, obzvláště pokud mají...

Outplacement

30. 3. 2014

Jedná se o proces pomáhající firmám zvládnout organizační změny spojené s propouštěním a omezit negativní dopad na firmu samotnou i na odcházející zaměstnance. Podstatou je osobní kontakt...

Snižování počtu pracovníků a jeho metody

29. 3. 2014

Hlavním důvodem snižování počtu pracovních sil je jejich nadbytečnost. Nadbytečnost je obecně definovaná jako stav špatné hospodářské situace organizace, která není schopna zajistit práci pro své...

Podpora v nezaměstnanosti

28. 3. 2014

Práce je málo a nezaměstnaných hodně. Kdy nám vzniká nárok na podporu, která nám pomůže v období bez finančních příjmů? Podmínky, které musíte splňovat: 1.    Nejméně 12 měsíců být...

Povinné zdravotní prohlídky brigádníků

27. 3. 2014

Zákon o specifických zdravotních službách zamotal hlavu firmám, které najímají pracovníky mimo pracovní poměr. Podle zákona o specifických zdravotních službách nově musejí podstoupit zdravotní...

Pracovní právo a pracovní poměr

26. 3. 2014

Podnikání vám vychází a chystáte se rozšířit svoji firmu o další zaměstnance? V tom případě je ten pravý čas dozvědět se víc o pracovním poměru, smlouvě a pracovním právu vůbec.   Pracovní...

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu

25. 3. 2014

A máme tu další kapitolu – o odpovědnosti zaměstnavatele. Takže – na co si musí dát zaměstnavatel pozor?   Obecná odpovědnost podle zákoníku práce hovoří o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu,...

Práva a povinnosti zaměstnavatele

24. 3. 2014

Co všechno může, musí a naopak nemůže Váš zaměstnavatel nebo Vy jako zaměstnavatel? Zákoník práce stanovuje zaměstnavatelům několik práv a povinností.  V tomto článku se Vám budu snažit sepsat...

Podnikání cizích osob na území ČR

23. 3. 2014

Právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost je zakotveno již v Listině základních práv a svobod. Podnikatelem může být jak fyzická tak právnická osoba. Na území ČR mohou podnikat cizí...

Odpovědnost zaměstnance za škodu

22. 3. 2014

Obecná odpovědnost – zaměstnanec odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením povinností při plnění pracovních povinností nebo v souvislosti s ním. Pokud byla škoda způsobená porušením povinností ze...

Dohoda o pracovním poměru

21. 3. 2014

Pokud se právě chystáte nastoupit do nového zaměstnání, čeká na vás pravděpodobně podpis pracovní smlouvy nebo chcete-li dohody o pracovním poměru. Stejně jako při podpisu jakékoliv jiné smlouvy i...

Smlouva o dílo

20. 3. 2014

Právnická, ale i fyzická osoba může spolu s jinou fyzickou osobou uzavřít některou z druhů smluv, které řeší zákoník práce, ale také občanský zákoník. Podle občanského zákoníku je možné uzavřít...

Konkurenční doložka

19. 3. 2014

Úkolem konkurenční doložky je chránit zaměstnavatele před zneužitím znalostí zaměstnance získaných v pracovním poměru. Zaměstnanec se podepsáním konkurenční doložky upisuje zdržet se činnosti, která...

Pracovní doba a její úprava

18. 3. 2014

Základním přínosem pro úpravu pracovní doby je fakt, že zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazení do směn na potřeby zaměstnance či zaměstnankyně, které pečují o děti. V případě, že...

Rozdíly mezi závislou prací a švarcsystémem

17. 3. 2014

Závislá práce je způsob výkonu práce na základě pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu. Není-li zvláštními právními...

OKEČ – Sazby pojistného podle převažující činnosti

16. 3. 2014

Jak zde bylo již zmíněno v několik předešlých článcích zaměstnavatel má povinnost mít sjednáno povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, ke krytí výloh za úraz či při nemoci zaměstnance....

E-learning: Technika ve výuce

15. 3. 2014

Každá společnost by měla pomoci svému zaměstnanci v dalším rozvoji, v dalším vzdělávání, a to jak pro dobro zaměstnance, tak pro dobro firmy samotné. Stagnující zaměstnanci jsou totiž pasivní. A není...

Odměňování pracovníků

14. 3. 2014

Odměna za provedenou práci je jedním z nejdůležitějších parametrů pracovního poměru a také jedním z nejdůležitějších rozhodnutí vedení firmy. Odměňování má zpravidla dvě základní složky a těmi jsou...

Jak uspořádat vánoční večírek nebo párty pro zaměstnance?

13. 3. 2014

Vánoce, Vánoce přicházejí... a s nimi i doba vánočních večírků. Je sice za pět minut dvanáct, ale připravit vánoční večírek pro zaměstnance firmy je stále ještě reálné. Jsou dvě možnosti – buď si na...

Zaměstnanecké stravenky

12. 3. 2014

Není to tak dlouho, co zaměstnavatelé v čele s odbory protestovali proti zrušení daňového zvýhodnění stravenek. Prozatím uspěli a stravenky zatím nadále zůstávají daňově zvýhodněným benefitem. Což...

Jaké druhy her pro stmelení kolektivu mají své místo na firemním teambuildingu

11. 3. 2014

Teambuildingové akce dnes nabízí svým zaměstnancům téměř každá společnost bez ohledu na velikost a počet zaměstnanců. Tento trend má hlavní cíl a úkol – osvěžit pracovní i mimopracovní vztahy v...

Dovolená na zotavenou – druhy

10. 3. 2014

Dovolená na zotavenou je dobou pracovního odpočinku za účelem reprodukce pracovní síly. Nárok na dovolenou je poskytován zaměstnancům v rozsahu stanoveném na základě aktuálních právních a vnitřních...

Smluvní lékař firmy

9. 3. 2014

V rámci udržení dlouhodobé práceschopnosti, prevence a ochrany zdraví zaměstnanců, jsou povinné průběžné zdravotní prohlídky a každá společnost má v této věci svého smluvního lékaře, se kterým...

Team buldingové akce – základní neopomenutelná filozofie

8. 3. 2014

Pokud je náplň práce firmy převážně založena na kooperaci v týmu, není nikdy na škodu po vzoru moderních, západních společností jednou za čas udělat něco prospěšného pro vztahy jednotlivých kolegů a...

Čerpání dovolené

7. 3. 2014

Dobu nástupu na dovolenou určuje zaměstnavatel. Výjimkou je zaměstnankyně, která chce čerpat dovolenou tak, aby bezprostředně navazovala na skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec, který požádá...

Jaké bonusy pro zaměstnance nabízet a kdy?

6. 3. 2014

Víte, jak správně motivovat a odměňovat své zaměstnance? Dnes je naprosto běžné, že kromě platu získávají zaměstnanci ještě nejrůznější bonusy a benefity, které je motivují do další práce a které na...

Kdy a proč poskytovat tzv. sick days?

5. 3. 2014

Podmínky udělování nemocenské jsou dnes neúprosné a nastavené poměrně přísně. Proto někteří zaměstnavatelé udělují tzv. sick days, neboli dny zdravotního volna jako další z benefitů, a to benefitů...

Co je to kafeterie - systém benefitů?

4. 3. 2014

Jen v málokteré firmě jsou zaměstnanci odměňováni pouze platem. V mnohých firmách se jako pozitivní motivace uplatňuje také nejrůznější systém bonusů a benefitů. V poslední době se zejména ve...

Vzdělávání zaměstnanců

3. 3. 2014

Z důvodů stále rychle se rozvíjející a měnící společnosti, požadavků zákazníků a změn požadavků na trhu, je důležité udržovat krok s dobou. Vývoj a rozvoj různých technologických postupů, strojů,...

E-learning: Technika ve výuce

2. 3. 2014

Každá společnost by měla pomoci svému zaměstnanci v dalším rozvoji, v dalším vzdělávání, a to jak pro dobro zaměstnance, tak pro dobro firmy samotné. Stagnující zaměstnanci jsou totiž pasivní. A není...

Jak řídit výkonnost zaměstnanců?

1. 3. 2014

Výkonnost zaměstnanců se podepisuje na prosperitě a náladě ve firmě. Pakliže někteří zaměstnanci nedosahují optimální výkonnosti demotivuje to celý ...

Faktory ničící motivaci zaměstnanců

28. 2. 2014

Ideální by z pohledu zaměstnavatelů bylo, kdyby každý člověk miloval svou práci. Tato vize je bohužel utopická.  Stačí, když se rozhlédnete kolem sebe a hned je vám jasné, kolik lidí miluje svoji...

Mobbing - šikana na pracovišti

27. 2. 2014

Šikana co by fyzické a psychické omezování jedince je jevem, se kterým se dnes na pracovištích setkáváme zcela běžně. O její vymýcení se snaží řada institucí, ale… Šikana na pracovišti (mobbing a...

Způsoby komunikace ve firmě

26. 2. 2014

Způsob komunikace uvnitř firmy rozhoduje o náladě ve firmě. V souvislosti s tím i o pracovní motivaci zaměstnanců a pracovních výsledcích celé společnosti. Problémy ve firmě mohou nastat i v...

Co se skrývá pod pojmem m-learning

25. 2. 2014

Snad každý se minimálně jednou setkal s pojmem e-learning, co ale je m-learning a čím je specifický se stále ještě tolik do českého povědomí nerozšířilo. Hlavní rozdíl tkví totiž ve faktu, že...

Co znamená work–life balance ve firemním slovníku?

24. 2. 2014

Moderní doba, jež je plná informací, stresu, rychlých změn, tlaku a mnohdy startérem nezdravého životního stylu, dala za vznik konceptu work–life balance, který zaměstnancům i podnikatelům nabízí...

Kultura personálního řízení

23. 2. 2014

Personální strategie je velmi důležitou složkou uvnitř podniku. Zaměstnanci představují nepostradatelnou hodnotu firmy. Lidé (lidské zdroje) vyrábějí různé výrobky, poskytují služby, jednají s orgány...

Firemní dress code – nařízení a praxe

22. 2. 2014

Jsou společnosti, které mají definovaný vlastní dress code, kodex oblékání, kdy po zaměstnanci žádá jednotnou kulturu oblékání podle firemní představy a třeba i náplně činnosti zaměstnance a jeho...

Konto pracovní doby

21. 2. 2014

Konto pracovní doby slouží zaměstnavateli k zajištění flexibilního rozvržení pracovní doby. Výhodou je, že zaměstnanec je k dispozici zaměstnavateli podle jeho aktuálních potřeb. V praxi to znamená,...

Personální plánování

20. 2. 2014

Personální plánování slouží k realizaci podnikových cílů tím, že předpovídá vývoj, stanovuje cíle a realizuje opatření směřující k současnému a perspektivnímu zajištění úkolů organizace adekvátní...

Co je tzv. virtuální tým?

19. 2. 2014

Virtuální tým je typický tím, že spoléhá hlavně na komunikační média, aby mohli členové virtuálního týmu zůstat v kontaktu. Komunikační média však nemusí sloužit tak dobře jako komunikace tváří...

Metody hodnocení zaměstnanců

18. 2. 2014

Nejprve je třeba vyjasnit rozdíl mezi metodologií hodnocení a jeho technikou. Technikou rozumíme to, zda údaje v průběhu systému hodnocení jsou zpracovávány na papírových formulářích nebo...

Řízení pracovního výkonu zaměstnanců

17. 2. 2014

Řízení pracovního výkonu představuje přístup založený na principu řízení lidí na základě ústní dohody nebo písemné smlouvy mezi manažerem a pracovníkem o budoucím pracovním výkonu a osvojování si...

Převedení na jinou práci

16. 2. 2014

V pracovním procesu nastávají různé situace, přičemž je někdy potřeba převést zaměstnance na jinou práci. Institut převedení zaměstnance na jinou práci zajišťuje zaměstnanci pokračování pracovního...

12 zásad, kdy se bude podřízeným dobře pracovat

15. 2. 2014

Existuje 12 zásad, na základě kterých může podnikatel postavit svůj fungující tým. Pokud bude tyto zásady dodržovat nebo alespoň z větší části je naplňovat, může dosáhnout ještě větších...

Vliv monitoringu na chod firmy

14. 2. 2014

Monitoring firmy – hrozba nebo pomocná ruka nad vašimi zaměstnanci? Jak přinutit zaměstnance, aby pracovali ve své stanovené době a nelelkovali nad něčím jiným? Právě zmiňovaný monitoring nabízí hned...

Ve firmě bez soukromí!

13. 2. 2014

Pomocí lokalizátorů můžete vidět, kde se vaši zaměstnanci nacházejí s firemním autem. Můžete také vědět, co dělají ve své pracovní době na počítači, komu posílají e-maily a jinou korespondenci nebo...

Formy evidence pracovní doby zaměstnanců

12. 2. 2014

Evidence pracovní doby zaměstnanců slouží zaměstnavateli jako podklad pro výpočet mzdy nebo platu. Zároveň může také sledovat čerpání dovolené, přesčasové práce. Je to také právoplatný dokument,...

Na jakou ochranu soukromí má zaměstnanec právo? Co vše je možné v jeho počítači kontrolovat?

11. 2. 2014

Jste firma, která zaměstnává pracovníky? Pokud zastáváte názor, že zaměstnance je třeba kontrolovat, a to ve všech oblastech, pak zpozorněte. Zaměstnanec má totiž také nárok na ochranu svého soukromí...

Jaká jsou úskalí homeworkingu?

10. 2. 2014

Homeworking neboli práce z domova je pojmem poměrně mladým. I dříve bylo možné slyšet, že si někdo „bere práci domů“, avšak s výjimkou spisovatelů a hudebních skladatelů bohužel pracovat doma nebylo...

Co jsou to osobní údaje zaměstnance, jak zabezpečit jejich ochranu

9. 2. 2014

Má vaše firma zaměstnance? Pak jste se o nich museli během příjímacího procesu dozvědět celou řadu jejich osobních údajů. Víte, že veškeré osobní údaje podléhají jistému utajení a že je není možné...

Metody zlepšující efektivitu práce

8. 2. 2014

Metoda Pomodoro Rozsah metody je vyčleněn na 25 minut, jelikož je dokázáno, že po tuto dobu je člověk schopen udržet maximální soustředěnost. Hlavním úkolem je vyplnění tohoto času jedním...

Model vývoje týmu (skupiny)

7. 2. 2014

První fáze Na vodorovné ose může být uvedena veličina Funkce úkolu týmu. Charakteristikou První fáze je zde orientace. Na svislé ose může být uvedena veličina Mezilidské vztahy....

Disciplinární pohovor

6. 2. 2014

Nejedná se o příjemné posezení se zaměstnancem, ovšem úspěšné zvládnutí disciplinárního pohovoru patří mezi základní přednosti úspěšných manažerů. Disciplinární pohovor se ve většině případů týká...

Cross training

5. 2. 2014

Vzdělávací cyklus se odehrává ve struktuře: identifikace vzdělávání – plán vzdělávání – realizace vzdělávání – vyhodnocení vzdělávání. Při identifikaci potřeby vzdělávání se využívají dvě metody:...

Kompetenční profil zaměstnance

4. 2. 2014

Kompetenční profil slouží de facto k „zaškatulkování“ jednotlivých zaměstnanců. Jedná se o soubor osobnostních rysů, schopností, dovedností, znalostí, motivace a dalších předpokladů, které jsou...

Projektivní testy - moderní personalistické metody

3. 2. 2014

Orientaci v problematice lidských zdrojů nám usnadňují osobnostní či projektivní testy. Osobnostní testy jsou většinou koncipovány jako dotazník. Výsledkem je zisk subjektivních odpovědí...

Counselling

2. 2. 2014

Counselling je formou vnitropodnikového vzdělávání. Zvyšování kvalifikace probíhá na základě poradenství či konzultace. Školitel i školený se vzájemně obohacují. Jedná se o oboustranný proces,...

Co je to koučink?

1. 2. 2014

O koučování je v poslední době hodně slyšet. Jde o metodu, která se v nás snaží probudit to nejlepší a dosáhnout svých cílů. Využívat ho můžete ale nejenom v osobním životě, ale i v tom pracovním....

Personální administrativa, řízení a řízení lidských zdrojů v kostce

31. 1. 2014

Literatura uvádí mnoho pojetí personalistiky stejně tak uvádí velké množství personalistických termínů. Mezi ty nejzákladnější patří například personální práce, personální administrativa,...

Personální činnosti, aneb úkoly v řízení lidských zdrojů

30. 1. 2014

Existuje nepřeberné množství publikací o personalistice, které říkají, které jsou hlavní personalistické úkoly, nebo-li úkoly v řízení lidských zdrojů. Obecným úkolem řízení lidských zdrojů je...

Personální strategie a politika

29. 1. 2014

Personální strategie se obecně týká dlouhodobých, komplexně pojatých cílů v oblasti využívání pracovních sil. Součástí této procedury je i představa o tom, jak vytyčených cílů dosáhnout....

Analýza pracovních míst

28. 1. 2014

Jinak řečeno inventura úkolů, odpovědností a podmínek spojených s pracovním místem. Z toho se pak odvozují požadavky na pracovníka, který se uchází o určité pracovní místo. Obecně se analýza...

Metody zjišťování informací o pracovních místech

27. 1. 2014

Tento článek bezprostředně navazuje na článek o analýze pracovních míst, neboť vás bude informovat o jaké metody kromě již zmiňovaného dotazníku, pohovoru a pozorování se používají k analýze...

Oblasti personálního plánování

26. 1. 2014

Personální plánování můžeme také jinak nazvat plánování lidských zdrojů, či lidově řečeno plánování pracovníků slouží především k realizaci cílů organizace, tím, že předvídá vývoj, stanovuje a...

Proces plánování pracovníků

25. 1. 2014

Prvním krokem každého plánování by mělo být formulování strategických cílů podniku a jim odpovídajících strategických plánů. Na tomto základě se formují cíle personálního řízení, které se vkládají...

Plánování personálních činností

24. 1. 2014

V předešlém článku jsme rozebírali proces plánování pracovníků, který je věcí nelehkou, následující článek vám prozradí správné plánování personálních činností, tak, aby jste neměli v konečné fázi...

Development centrum

23. 1. 2014

Development centrum je diagnostickou a rozvojovou metodou. Zaměřuje se na oblast sociálních a komunikačních schopností a manažerských kompetencí. Umožňuje stanovit silné stránky zaměstnance i...

Self Assessment

22. 1. 2014

Sebehodnocení je metoda, která se v personalistice využívá ke vzdělávání a hodnocení zaměstnanců. V rámci vzdělávacího procesu si vzdělávaný koriguje studijní výsledky s kolegy a názory učitelů....

Vzdělání a rozvoj v systému personální práce

21. 1. 2014

Dnešní moderní doba klade stále větší požadavky na vzdělanost pracovníků a to nemluvím jen o zvýšeném tlaku na budoucí zaměstnance z řad studentů, kteří si dělají vysokou školu i na povolání...

Systém vzdělávání pracovníků v organizaci

20. 1. 2014

Jak již vyplývá z nadpisu systematické vzdělávání pracovníků je nejefektivnějším prostředkem k dobře organizovaném vzdělávání v rámci určité organizace. Jedná se o neustále se opakující cyklus,...

Metody vzdělávání pracovníků a jejich použitelnost

19. 1. 2014

Samotným metodám vzdělávání pracovníků předchází identifikace potřeby vzdělávání, která vyrůstá nejen z potřeby zlepšení image organizace, ale také z potřeby konkurenceschopnosti, která je...

Základní otázky systému odměňování pracovníků

18. 1. 2014

Koubek ve své knize Řízení lidských zdrojů popisuje odměňování pracovníků nejen jako odměňování ve smyslu mzdy, nebo platu, ale spíše jako širší formu zahrnující povýšení, formálního uznání, či...

Jaké jsou nástroje a postihy při kontrole práce neschopných?

17. 1. 2014

Nemoc si nevybírá a čas od času postihne každého z nás, tedy včetně vašich zaměstnanců. Asi málokterý zaměstnavatel bude své zaměstnance automaticky podezřívat z toho, že pracovní neschopnost...

Symptomy špatného vedení lidí manažery

16. 1. 2014

K udržení na trhu nestačí mít pouze srovnatelné produkty, služby, kvalitu, cenu nebo náklady, ale je potřeba hlídat i další možné konkurenční výhody. Významným faktorem konkurenčních výhod...

Pracovní kázeň a povinnosti zaměstnanců

15. 1. 2014

V každé společnosti, jejíž ředitel bude chtít mít pořádek a zdravé vztahy se zaměstnanci by měla platit určitá pravidla a povinnosti, které by měli zaměstnanci respektovat. Ovšem aby se tato...

Pracovní prostředí

14. 1. 2014

Každý zaměstnanec touží pracovat v ideálním pracovním prostředím každý však vnímá pojem „ideální pracovní prostředí“ jinak, v souvislosti s prací kterou vykonává. Obecně se pracovním prostředím...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!